STOPEREK


Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 roku w naszej placówce uruchomiony zostanie Elektroniczny System Ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu STOPEREK. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją korzystania z Systemu.

 

Instrukcja obsługi systemu elektoronicznego STOPEREK

  1. Po wejściu do budynku należy zbliżyć elektroniczną kartę do czytnika (zegar z nadrukiem Stoperek), który zamontowany jest na ścianie po lewej stronie od wejścia - obok domofonu. Karty zbliżeniowe umieszczone są na tablicy obok czytnika (karty zawierają imię i nazwisko dziecka). Kart nie należy zabierać ze sobą.
  2. System automatycznie wczyta godzinę wejścia.
  3. Wychodząc z przedszkola tą samą czynność należy powtórzyć.
  4. Głośny dźwięk oznacza, że czynność wczytania została wykonana poprawnie.
  5. Skutecznego zbliżenia karty należy dokonać tylko raz przy wejściu i tylko raz przy wyjściu.
    Jeżeli nie zostanie wczytana godzina wejścia (rodzic zapomni lub zbliży kartę do czytnika nieprawidłowo) system automatycznie odznaczy wejście o godz. 7.00.
    Jeżeli nie zostanie wczytana godzina wyjścia (rodzic zapomni lub zbliży kartę do czytnika nieprawidłowo) system automatycznie odznaczy wyjście o godz.17.00.
  6. Jeżeli w ciągu dnia karta nie zostanie wczytana ani razu, a dziecko będzie obecne, zostanie wprowadzony do systemu pobyt liczony do godz. 17.00.