Klucz_do_uczenia_sie

KLUCZ DO UCZENIA SIĘ


Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej "Klucz do uczenia się" jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. Program "Klucz do uczenia się" oparty na teorii rozwoju poznawczego Lwa Wygostkiego jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego ustaloną w grudniu 2008r. przez Ministra Edukacji Narodowej.

Moduł "Matematyka sensoryczna"

"Pomaga dzieciom w rozpoznawaniu i stosowaniu podstawowych standardów sensorycznych: koloru, kształtu i rozmiaru. Umożliwia im rozpoczęcie analizy przedmiotów i ich relacji przy pomocy określonych, kulturowych standardów sensorycznych.

Świat przyrody jest niezwykle bogaty różnorodnością kolorów, kształtów i form. Nasze zmysły dają nam możliwość odczucia tej różnorodności, ale to kultura uczy nas rozumienia owego postrzegania – na przykład tego, jak wyglądamy i na co patrzymy. Kultura społeczna organizuje doświadczenie, systematyzuje i klasyfikuje je w taki sposób, który pozwala nam zrozumieć świat i działać w nim z pewnością siebie. Kompetencje sensoryczne, ukształtowane przez nasze kultury, są fundamentem, na którym budowany jest rozwój umysłowy".

Moduł "Program literacki"

"realizuje określony zestaw procedur (modelowanie wizualno-przestrzenne), które mają pomóc małym dzieciom w rozwinięciu zamiłowania do słuchania bajek, poznanie ich języka oraz dogłębne zrozumienie struktury bajki".

Moduł "Gry rozwijające"

"pomaga dzieciom w rozwijaniu umiejętności wyobrażania i kreatywnego rozwiązywania problemów, szukania swoich własnych rozwiązań oraz sprawdzania, czy takie rozwiązania są praktyczne. Dzieci uczą się patrzeć na określoną prostą cechę i wizualizować całą konstrukcję. Uczą się analizować, jak zmienia się dana sytuacja, jeśli zastosujemy do niej zestaw zasad. Program kładzie nacisk na umiejętności językowe i komunikatywne, jak również na pomaganie dzieciom w uczeniu się koncentracji, rozpoznawaniu symboli oraz w rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych, jakich potrzebują do współpracy zarówno w małych, jak i w większych grupach".

Moduł "Od bazgrania do pisania"

"pomaga małym dzieciom w rozwinięciu umiejętności, jakich potrzebują zarówno do pisania jak i kreatywnego wyrażania się w pracy twórczej. Mają możliwość rozwoju sprawności motorycznej oraz świadomości przestrzennej, jakiej wymagają oba te zadania. Uczą się, że za pomocą znaków na papierze czy lepienia plasteliny mogą tworzyć modele wizualne różnych aspektów rzeczywistości, że przy pomocy różnorodnych środków mogą stworzyć obrazy pełne ekspresji. Uczą się, jak przedstawiać przedmioty, będące w ruchu oraz w stanie spoczynku a także jak wykorzystywać kontrastujące cechy ciała i mimiki, aby przekazywać różne emocje. Uczą się również, jak wykorzystać kolor do wyrażenia emocji i tworzenia przeciwstawnych nastrojów".

Moduł "Wizualno – przestrzenny"

"program ten pomaga małym dzieciom w rozwijaniu umiejętności postrzegania struktury przedmiotów i wizualizowania połączeń istniejących pomiędzy nimi. Jest to wstęp do zrozumienia map i wizualizowania przedmiotów w przestrzeni. Dzieci korzystają z symboli do budowania modeli wizualnych (map, schematów i planów), które reprezentują to, co widzą oraz służą do przekazywania swojej wiedzy innym; zaczynają również korzystać z modeli wizualnych do rozwijania kluczowej umiejętności myślenia o tym, co potrafią zobaczyć inni".

Moduł "Kreatywne modelowanie"

"rozwija kreatywność i pozwala dzieciom na wspólna pracę w celu realizacji różnych pomysłów i tworzeni kompozycji artystycznych,  poprzez „zgłębianie” materiałów, kolorów i faktur. Poprzez „Kreatywne modelowanie” jesteśmy w stanie nauczyć dzieci, w jaki sposób tworzyć reprezentacje aspektów świata rzeczywistego oraz w ramach tego procesu pomagamy im rozwijać modele mentalne rzeczywistości, których uczą się przedstawiać oraz rozwijać emocjonalną na nie odpowiedź".

Moduł "Konstrukcje"

"rozwija u dzieci umiejętność planowania; artykułowania swoich planów; analizowania struktury obiektów (np. budynków, mostów, ogrodzeń, itp.) oraz analizowania relacji pomiędzy różnymi częściami obiektów. W tym celu dzieci uczą się, jak korzystać z ważnego narzędzia mentalnego. Jest nim jest schemat (narysowany plan lub konstrukcja), funkcjonujący jako wizualny model obiektu, który dzieci mają zbudować same przy pomocy zestawu modularnych klocków do budowania. Poprzez wykorzystanie wielu schematów w różnorodnych zadaniach dzieci uczą się, jak patrzeć na przedmioty z różnych perspektyw i myśleć starannie o tym, co muszą zrobić, żeby zbudować daną konstrukcję, zanim przystąpią do jej budowy".

Moduł "Program badawczy"

"Wprowadza i pomaga małym dzieciom zrozumieć fundamentalne koncepcje, dotyczących siebie samych oraz świata przyrody i materii. Program wprowadza dzieciom pojęcie przeciwieństw oraz różnych cech materii, np.: faktury materiałów (twardy/miękki); stanów materii (płynny/stały); cech powietrza (jest wszędzie, jest niewidoczne, ruchy powietrza wywołują wiatr, utrzymuje latające samoloty i ptaki, wywiera ciśnienie); gęstości (czy przedmiot zatonie, czy będzie pływał)".

Moduł "Ruch ekspresyjny"

"Program ten daje małym dzieciom możliwość rozwijania inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności komunikacji pozawerbalnej przy pomocy ruchu, gestów i mimiki. Wspomaga kreatywność, wymagając od dzieci, aby wykorzystywały swoje ciała do tworzenia własnych wyobrażonych reprezentacji stanów emocjonalnych, zwierząt i ludzi".

Moduł "Ty, ja, świat"

"Program ten daje dzieciom możliwość uczenia się o sobie jako istocie fizycznej, emocjonalnej i społecznej. Dzieci uczą się o świecie przyrody i materii, o istotach żywych i przedmiotach nieożywionych oraz o relacjach między ludźmi. Dzieci są zachęcane do badania i rozwijania empatii oraz pomagania innym w nauce".