„Wielka sztuka przedszkolnego zucha”

„Sztuka uczy dostrzegać więcej. Każe się dziwić, przygotowuje tysiące niespodzianek i zdumień. Odkrywa nam, że codzienność,
z którą oswoiliśmy się, jest daleko bogatsza, niż przypuszczamy. Oczywiście trzeba zdobyć się na pewien wysiłek wyobraźni …”

Program „Wielka sztuka przedszkolnego zucha” w całości jest poświęcony twórczej aktywności plastycznej dziecka.

Zajęcia zorganizowane pod kierunkiem nauczyciela aktywnie wprowadzają przedszkolaka w świat sztuki i jej twórców. Czas zajęć to świat odmiennych kultur dawnej i współczesnej sztuki bez nudy, monotonii i odtwórczego działania. W czasie spotkań ze sztuką dziecko nabywa wiedzę o technikach plastycznych, narzędziach i środkach wyrazu artystycznego.

Obcuje z ilustracjami w książkach, scenografią teatru, sztuką użytkową, tkaniną, architekturą, rzeźbą oraz malarstwem.

Program podzielony jest na bloki tematyczne, umożliwiające dziecku poznawanie zagadnień z dziedzin sztuki ułożonych chronologicznie w obrębie poszczególnych epok.

Program jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 oraz zakłada korzystanie z zasobów cyfrowych.