My Strażnicy Ziemi

Strona internetowa projektu

https://wakelet.com/@Erasmus_plus_Przedszkole344

W roku szkolnym 2022/2023 przedszkole w ramach programu Erasmus + realizuje projekt „My Strażnicy Ziemi – propagowanie wśród najmłodszych inicjatyw proekologicznych” (We Earth Guardians – promotion among young children proecological initiative) KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej.

Główne cele programu:

  • Uświadamianie dzieciom i ich rodzicom, w jaki sposób codzienne działania i decyzje wpływają na środowisko i klimat.
  • Przekazywanie proekologicznych wartości, by w sposób odpowiedzialny i rozsądny dbać o środowisko.
  • Współpraca z rodzicami na rzecz działań ekologicznych.
  • Kształtowanie odpowiedzialnej postawy w stosunku do środowiska naturalnego

Konferencja online W edukacyjnym wszechświecie Wakeleta

Podczas Konferencji nasze nauczycielki Ewa Piątkowska i Anna Moroz – Bezubik opowiadały o realizacji projektów PO WER i Erasmus + oraz dokumentowaniu ich realizacji na platformie Wakelet


Ekosztuka – wiosenne kwiaty

Początek kwietnia to idealny czas na przeprowadzenie ekologicznego konkursu, którego koordynatorkami są Panie Agnieszka Jabłonka i Anna Moroz – Bezubik


Marzec – Wiosna maluje świat na zielono

Marzec jest idealnym miesiącem do przeprowadzenia zajęć przybliżających dzieciom tematy zmian następujących w przyrodzie i jak dbać o dobro naszej planety.


Styczeń/luty – Oszczędzanie jest w modzie

Na przełomie stycznia i lutego każda z grup przeprowadziła zajęcia dotyczące oszczędzania prądu, wody, papieru i jedzenia. W projekcie obok Kropelki Helki pojawili się nowi super bohaterowie wprowadzający najmłodszych w temat. To Heniek Pieniek, Żarówka Żaneta i Józek Ogryzek.


Bożonarodzeniowa Szopka Rodzinna – a to wszystko z materiałów wtórnych

„Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa” konkurs techniczno-plastyczny prezentacja autorstwa Ewa Piątkowska

Listopad/grudzień – Recykling nie jest trudny


„Z darami natury świat nie jest ponury”

Część grup przedszkolnych włączyło się w realizację Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury!”. Jego głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

Informacje o projekcie i fotorelacje z jego realizacji zamieszczone zostały w zakładce Programy i akcje oraz w dedykowanej kolekcji Wakelet, gdzie można też znaleźć pomysły na realizację zadania.


Wprowadzenie w temat projektu.

Działania projektowe rozpoczęliśmy od poznania czterech żywiołów. Nauczycielki opracowały materiały do każdego z tematów. Wszystkie grupy poznawały żywioły jakie występują w przyrodzie. Ostatnim zadaniem było stworzenie Kodeksu Młodego Strażnika Ziemi. Wszystkie materiały i pomoce zostały umieszczone na Wakelet.