HISTORIA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole istnieje od 1977 roku i umiejscowione jest w warszawskiej dzielnicy Mokotów. Położone jest w cichej i spokojnej okolicy, na osiedlu mieszkaniowym "Politechnika", w pobliżu ulicy Woronicza oraz nowo powstałego osiedla "Marina".

Od 29 lutego 2016 r. placówka zajmuje nowo wybudowany parterowy wolnostojący budynek z wydzielonym placem zabaw dla dzieci przy ulicy Spartańskiej 2.

Każdy z 6 oddziałów posiada bogato wyposażoną, funkcjonalną i estetyczną salę do zajęć oraz dodatkową salę gimnastyczną, w której odbywają się różnorodne imprezy okolicznościowe, teatrzyki, bale, koncerty oraz zajęcia integracyjne. Sale dydaktyczne wyposażone zostały w tablice multimedialne oraz monitory. Dzięki temu zajęcia dydaktyczne zyskały nowy wymiar.

Pracujące w placówce nauczycielki stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która wykorzystuje nowatorskie programy i metody pracy oraz bogatą bazę pomocy dydaktycznych. Kadra stale doskonali swoje umiejętności w zakresie technologii informatycznych.

Przedszkole od ponad dziecięciu lat jest organizatorem przedsięwzięć o charakterze dzielnicowym: Mokotowskiej Przedszkolnej Olimpiady Sportowej (do roku 2019), Przeglądu Muzycznego Przedszkolaków oraz konkursu plastycznego "Barwy narodowe w nowej odsłonie".  Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA, z którym współorganizujemy imprezy animacyjne dla środowiska lokalnego. Mamy wśród nauczycieli trenera PSPiA KLANZA oraz członków Stowarzyszenia, którzy w swoje pracy propagują i stosują Metodę KLANZY.

Od roku 2017 realizujemy projekty międzynarodowe "PO WER" i "Erasmus +", dzięki którym dzieci poznają inne kultury i język, uczą się otwartości na inne kultury. Nauczyciele poznają metody nauczania w krajach europejskich, doskonalą znajomość j. angielskiego i przełamują bariery w posługiwaniu się językiem obcym, poznajemy nauczycieli z innych krajów z którymi możemy nawiązać współpracę przy okazji innych projektów. Poznane metody pracy staramy się wdrożyć i przełożyć na pracę w naszym przedszkolu. Wzbogacamy bazę edukacyjną o nowe platformy, programy i aplikacje do nauki angielskiego, tworzenia pomocy dydaktycznych

Nasze przedszkolaki wspólnie z rodzicami aktywnie uczestniczą w promowaniu  zachowań  proekologicznych poprzez udział  w prowadzonej na terenie placówki zbiórki makulatury, udział w akcjach ekologicznych (między innymi „Godzina dla Ziemi", „Sprzątanie Świata"), organizowanych rodzinnych konkursach o tematyce ekologicznej, których celem jest twórcze wykorzystanie materiałów odpadowych i wtórnych. W trakcie całego roku szkolnego w placówce odbywają się liczne imprezy otwarte. Dużą popularnością wśród społeczności przedszkolnej i mieszkańców osiedla cieszą się pikniki i festyny tematyczne organizowane na terenie ogrodu.

Cel jaki przed sobą stawiamy, to wspieranie zrównoważonego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. Nabycie przez nie samodzielności jest naszym zdaniem kluczową umiejętnością do budowania poczucia własnej wartości, niezależności na miarę własnych możliwości i potrzeb oraz pozwala bezpiecznie funkcjonować w otoczeniu. Jednym ze sposobów na jego osiągnięcie jest opracowany program „Dzięki samodzielności pokonam trudności". Mamy nadzieję, że spełni on nasze oczekiwania.