GODZINY PRACY ODDZIAŁÓW


Rok szkolny 2023/2024

Oddział I: 700 – 1700

Oddział II: 700 – 1700

Oddział III: 700 – 1700

Oddział IV:

Oddział V: 830 – 1600

Oddział VI: 900 - 1600