Skład Prezydium Rady Rodziców Przedszkole nr 344

Rok szkolny 2020/2021

Przemysław Jacko (Tęczowe Misie) – Przewodniczący

Edyta Talacha Więch (Rekiny) –  Zastępca Przewodniczącego

Wojciech Taperek (Żabki) – Skarbnik

Joanna Krekora (Króliczki) – Sekretarz

Chęć udziału w Radzie Rodziców można zgłosić na początku roku szkolnego, w trakcie pierwszego zebrania. Jak również, w trakcie roku szkolnego, zgłaszając się bezpośrednio do reprezentanta grupy.

Rada oddziałowa może liczyć od 2-4 osób.

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców nr 344

Rok szkolny 2020/2021

Klaudia Kasperska-Flont (Żabki)

Indre Sieniarska (Wiewiórki)

Płatności

Proponowana składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021, wynosi 45zł miesięcznie za dziecko.

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

PKO BP S.A. 11 1020 1068 0000 1102 0176 4547

Środki zgromadzone na koncie są przeznaczone na finansowanie min: wycieczek, autokarów, teatrzyków, koncertów, lekcji muzealnych, zajęć dodatkowych prowadzonych przez osoby z zewnątrz przedszkola, upominków z okazji mikołaja, pasowania na przedszkolaka, zakończenie roku najstarszych grup, zakup nagród konkursowych, materiałów plastycznych, zabawek i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali i strojów na występy.

Rada rodziców wspomaga również utrzymanie ogrodu i niezbędne prace remontowe.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Radą Rodziców w sprawach związanych z jej działalnością:

-poprzez maila Rady Rodziców radarodzicow.nr344@gmail.com

-poprzez maila grupowego „trójkowego”

-poprzez przedstawicieli Rad Oddziałowych „Trójki”

  Grupa Rok szkolny2020/2021  Rady Oddziałowe „Trójki”  
I Tęczowe Misie
teczowe.misie344@gmail.
Przemysław Jacko Małgorzata Jacko Joanna Krekora
II BiedronkiPatryk Tyszkowski Dorota Dobrzyńska Monika Bukowska
III Żabki grupakotki2019@googlegroups.com  Wojciech Taperek Klaudia Kasperska-Flont Katarzyna Dolna-Kostrzyła
IV Króliczki kroliczki344przedszkole@gmail.comJoanna Krekora Katarzyna Dolna-Kostrzyła
V Rekiny
swierszczyki344@gmail.com  
Łukasz Grzęda Edyta Talacha-Więch Alicja Błąkała-Konrad
VI Wiewiórki
wiewiorki2014@gmail.com  
Anita Pachucka Indre Sieniarska Dominika Zarzycka-Wojak

Przydatne pliki

Regulamin RR

Projekt budżetu Rada Rodziców 2020_2021