Skład Prezydium Rady Rodziców Przedszkole nr 344

Rok szkolny 2021/2022

Marta Kucharczyk (Motylki) – Przewodnicząca

Edyta Talacha Więch (Rekiny) –  Zastępca Przewodniczącego

Aleksandra Nawrot (Żabki) – Skarbnik

Agata Bujalska (Króliczki) – Sekretarz

Chęć udziału w Radzie Rodziców można zgłosić na początku roku szkolnego, w trakcie pierwszego zebrania. Jak również, w trakcie roku szkolnego, zgłaszając się bezpośrednio do reprezentanta grupy.

Rada oddziałowa może liczyć od 2-4 osób.

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców nr 344

Rok szkolny 2021/2022

Aneta Komar (Motylki)

Płatności

Proponowana składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022, wynosi 45 zł miesięcznie za dziecko.

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

PKO BP S.A. 11 1020 1068 0000 1102 0176 4547

Środki zgromadzone na koncie są przeznaczone na finansowanie min: wycieczek, autokarów, teatrzyków, koncertów, lekcji muzealnych, zajęć dodatkowych prowadzonych przez osoby z zewnątrz przedszkola, upominków z okazji mikołaja, pasowania na przedszkolaka, zakończenie roku najstarszych grup, zakup nagród konkursowych, materiałów plastycznych, zabawek i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali i strojów na występy.

Rada rodziców wspomaga również utrzymanie ogrodu i niezbędne prace remontowe.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Radą Rodziców w sprawach związanych z jej działalnością:

-poprzez maila Rady Rodziców radarodzicow.nr344@gmail.com

-poprzez maila grupowego „trójkowego”

-poprzez przedstawicieli Rad Oddziałowych „Trójki”

Rok szkolny 2021/2022Rady Oddziałowe „Trójki”  
I Motylki
przedszkole344motylki@googlegroups.com
Aneta Komar, Sabina Cygan, Marta Kucharczyk
II Tęczowe Misie
teczowe.misie344@gmail.com
Joanna Burzawa, Alicji Błąkała-Konrad
III Biedronki
biedronki344@gmail.com
Patryk Tyszkowski, Anna Rycaj, Dorota Dobrzyńska
IV Żabki
grupakotki2019@googlegroups.com
Marta Mielniczek, Aleksandra Nawrot, Aneta Komar, Katarzyna Dolna-Kosztyła
V Króliczki  
kroliczki344przedszkole@gmail.com
Joanna Krekora, Irmina Więckowicz, Grzegorz Leśniewski, Agata Bujalska
VI Rekiny
swierszczyki344@gmail.com
Edyta Talacha-Więch, Alicja Błąkała-Konrad

Przydatne pliki

Regulamin RR

Budżet Rady Rodziców 2021_2022


Akcja „Szlachetna paczka 2022” więcej szczegółów w zakładce Akcje charytatywne