Rok szkolny 2023/2024

Podsumowanie budżetu w I semestrze roku szkolnego 2023/24


Budżet Rady Rodziców za rok szkolny 2022/2023


Skład Prezydium Rady Rodziców Przedszkole nr 344

 1. Przewodnicząca : Tetiana Pyzik
 2. Zastępca Przewodniczącej: Magdalena Wijatkowska
 3. Sekretarz: Lidia Parczewska
 4. Skarbnik: Agnieszka Dziura

Skład Rad Oddziałowych 2023/2024
Przedstawiciele grupowych Rad Rodziców:

Grupa I “Misie”:

 1. Marta Klos
 2. Magdalena Wijatkowska
 3. Katarzyna Jarosz

Grupa II “Jeżyki”:

 1. Patricia Piecuch
 2. Natalia Kozieł
 3. Aneta Zgorzałek

Grupa III „Pszczółki”:

 1. Tetiana Pyzik
 2. Jan Sztajer
 3. Aleksandra Marszlek

Grupa IV „Motylki”:

 1. Marta Kucharczyk
 2. Ewa Bohdanowicz – Nasalska
 3. Sabina Cygan
 4. Lidia Parczewska

Grupa V „Biedronki”:

 1. Irmina Więckowicz
 2. Dorota Dobrzyńska
 3. Agnieszka Dziura

Grupa VI „ Wilczki”:

 1. Karina Olszewicz
 2. Anna Bielecka-Szereszowiec

Płatności

Proponowana składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024, wynosi 70,00 – 90,00 zł miesięcznie za dziecko.

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

PKO BP S.A. 11 1020 1068 0000 1102 0176 4547

Środki zgromadzone na koncie są przeznaczone na finansowanie min: wycieczek, autokarów, teatrzyków, koncertów, lekcji muzealnych, zajęć dodatkowych prowadzonych przez osoby z zewnątrz przedszkola, upominków z okazji mikołaja, pasowania na przedszkolaka, zakończenie roku najstarszych grup, zakup nagród konkursowych, materiałów plastycznych, zabawek i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali i strojów na występy.

Rada rodziców wspomaga również utrzymanie ogrodu i niezbędne prace remontowe.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Radą Rodziców w sprawach związanych z jej działalnością:

 • poprzez maila grupowego „trójkowego”
 • poprzez przedstawicieli Rad Oddziałowych „Trójki”

Grupa I Misiaczki

Grupa 2 Jeżyki

                             

Grupa 3 Pszczółki

                               

Grupa 4 Motylki

                       

Grupa 5 Biedronki

                       

Grupa 6 Wilczki

Chęć udziału w Radzie Rodziców można zgłosić na początku roku szkolnego, w trakcie pierwszego zebrania. Jak również, w trakcie roku szkolnego, zgłaszając się bezpośrednio do reprezentanta grupy.

Rada oddziałowa może liczyć od 2-4 osób.

           


Budżet Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022


Akcja „Szlachetna paczka 2022” więcej szczegółów w zakładce Akcje charytatywne