Skład Prezydium Rady Rodziców Przedszkole nr 344

Rok szkolny 2022/2023

Chęć udziału w Radzie Rodziców można zgłosić na początku roku szkolnego, w trakcie pierwszego zebrania. Jak również, w trakcie roku szkolnego, zgłaszając się bezpośrednio do reprezentanta grupy.

Rada oddziałowa może liczyć od 2-4 osób.

Płatności

Proponowana składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023, wynosi ……. zł miesięcznie za dziecko.

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

PKO BP S.A. 11 1020 1068 0000 1102 0176 4547

Środki zgromadzone na koncie są przeznaczone na finansowanie min: wycieczek, autokarów, teatrzyków, koncertów, lekcji muzealnych, zajęć dodatkowych prowadzonych przez osoby z zewnątrz przedszkola, upominków z okazji mikołaja, pasowania na przedszkolaka, zakończenie roku najstarszych grup, zakup nagród konkursowych, materiałów plastycznych, zabawek i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali i strojów na występy.

Rada rodziców wspomaga również utrzymanie ogrodu i niezbędne prace remontowe.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Radą Rodziców w sprawach związanych z jej działalnością:

-poprzez maila Rady Rodziców radarodzicow.nr344@gmail.com

-poprzez maila grupowego „trójkowego”

-poprzez przedstawicieli Rad Oddziałowych „Trójki”

Grupa1 Jeżyki

Skarbnik Kamila G.

Pani Kamila G.                      

Kamila S.

Grupa 2 Pszczółki

Tatiana O.                          

Aleksandra M.                   

Jan Sz.                              

Grupa 3 Motylki

Marta K.                          

Ewa B.- N.        

Sabina C.                                

Grupa 4 Biedronki

Przewodnicząca Agnieszka Dz.

Agnieszka Dz.                           

Dorota D.                          

Dorota Sz.                        

Patryk T.                          

Grupa 5 Wilczki

Zastępca Przewodniczącego Alicja B.- K.

Alicja B.- K.                   

Joanna K.                               

Anna K.                          

Grupa 6 Kocury

Sekretarz Lidia P.

Lidia P.                         

Irmina W.                        

Katarzyna D.- K.              


Budżet Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022


Akcja „Szlachetna paczka 2022” więcej szczegółów w zakładce Akcje charytatywne