fdds-logo

Chronimy Dzieci


Nasze Przedszkole dołączyło do programu "Chronimy Dzieci" organizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje). 

"Chronimy Dzieci" to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą. Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci otrzymują certyfikaty "Chronimy Dzieci".

http://fdds.pl/

https://chronimydzieci.pl/