PSYCHOLOG


W przedszkolu we środy w godz.

Pani Weronika Łada psycholog z Poradnie Pedagogiczno Psychologicznej nr 7

 


Rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że w każdą środę w godz. 9.30 - 14.30 w naszym przedszkolu dyżur pełni psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7. Konsultacje z rodzicami prowadzone są, po uprzednim zapisaniu się w zeszyt znajdujący się w sekretariacie przedszkola..

Dyżur psychologa w Poradni PPP Nr 7  ul. Narbutta 65/71, 02-524 Warszawa, tel. 22 8499998, 22 8499803, e-mail: poradnia@ppp7.pl) w dniach:


Badanie przesiewowe gotowości szkolnej przeprowadza Pani Joanna Święcicka - terapeuta Poradnie Psychologiczno Pedagogicznej Nr 7