Grupa „Pszczółki”


Wrzesień 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
Opowieści o przyjaźni„:

  1. Nawiązywanie relacji z rówieśnikami i rozwijanie uczucia przyjaźni;
  2. Przejawianie oznak życzliwości, dobroci i koleżeństwa wobec innych dzieci;
  3. Uwrażliwianie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych;
  4. Zachęcanie dzieci do nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi oraz niesienia im pomocy na miarę ich możliwości;
  5. Rozpoznawanie postaw pozytywnych i negatywnych.

SYTUACJE WYCHOWAWCZE

  1. Zachęcanie do wspólnych zabaw z innymi, integracja nowych dzieci z grupą, dostrzeganie i respektowanie potrzeb innych;
  2. Zachęcanie do nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi oraz niesienia im pomocy na miarę ich możliwości;
  3. Wdrażanie do bezpiecznej i prawidłowej postawy w miejscach publicznych; Doskonalenie umiejętności poruszania się w parach, nie oddalanie się od grupy, przestrzeganie zasad współdziałania w grupie.

PLANOWANE WYDARZENIA W GRUPIE

  1. Urodziny w grupie
  2. Dzień Przedszkolaka