Grupa „Pszczółki”

Uczą nas Pani Ola i Pani Agnieszka. Pomaga im Pani Dorotka, a o porządek w sali dba Pani Ela.


Luty 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:
I. Czy wynalazki ułatwiają życie
II. W zdrowym ciele zdrowy duch
III. W prehistorycznych czasach

 1. Rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi.
 2. Poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu; doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji.
 3. Ukazanie znaczenia osiągnięć techniki w dzisiejszym świecie oraz zagrożeń wynikających z ich przeceniania.
 4. Zapoznanie dzieci z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z nowoczesnych technologii.
 5. Poznanie i rozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego korzystania z dostępnych sprzętów elektronicznych.
 6. Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo
 7. Rozumienie zakazu spożywania lub ograniczenia produktów wpływających negatywnie na nasze zdrowie.
 8. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego
  prehistorią.
 9. Poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa.
 10. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 11. Doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową.
 12. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie za pomocą znaków.
 13. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 14. Rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia.
 15. Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania
 16. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.
 17. Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 18. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 19. Rozwijanie świadomości własnego ciała

Styczeń 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:
I. Płynie czas
II. Młodsi i starsi
III. Sport to zdrowie

 1. Rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych;
 2. Nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności;
 3. Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc);
 4. Budowanie wiadomości na temat nocy; dostrzeganie rytmu dzień – noc;
 5. Wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia;
 6. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru;
 7. Uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych;
 8. Poznanie bliskich członków rodzin dzieci (babć i dziadków);
 9. Budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie;
 10. Poznanie pojęcia „para”; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;
 11. Rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary; budowanie wiary we własne siły;
 12. Poszerzenie wiadomości dzieci na temat zdrowia jako wartości; wdrażanie do dbania o własne zdrowie;
 13. Poznanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego na śniegu;
 14. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych, poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych;

PLANOWANE WYDARZENIA W GRUPIE:
1. Urodziny w grupie


Grudzień 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:
I. Nadchodzi zima
II. Świąteczne przygotowania
III. Wesołych Świąt!

Poznanie nowej wartości „cierpliwość”. Rozpoznawanie i nazywanie sytuacji, w których należy być cierpliwym;

 1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
 2. Poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy. Doskonalenie koordynacji wzrokowo- -słuchowo-ruchowej;
 3. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem;
 4. Poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych;
 5. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na cechę;
 6. Poznanie sposobów ochrony przed zimnem. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw. Poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów. Rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo – skutkowego. Pokazanie, jak przyjemne może być obdarowywanie innych;
 7. Wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia;
 8. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek;
 9. Poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego. Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu u dzieci;
 10. Poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło;
 11. Rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk; wykonanie upominków dla rodziców;
 12. Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Poznanie różnych piosenek o tematyce świątecznej oraz zimowej;
 13. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwijanie mowy, uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym;
 14. Poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów; nauka porównywania i określania długości różnych przedmiotów;
 15. Poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy.

PLANOWANE WYDARZENIA W GRUPIE

1. Urodziny w grupie;
2. Spotkanie z Mikołajem;
3. Warsztaty dla rodziców w grupach;
4. Przedstawienie świąteczne przygotowane przez rodziców.


Listopad 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:
I. Poznajemy wolność
II. Jestem Polakiem
III. Kochamy zwierzęta

 1. Poznanie pojęcia „wolność”; budowanie poczucia tożsamości narodowej, usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”;
 2. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat;
 3. Zachęcanie do szanowania odmienności innych, poznanie różnych rodzajów domów;
 4. Poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci;
 5. Uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście;
 6. Poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”, rozwijanie umiejętności
  matematycznych;
 7. Zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi;
 8. Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu;
 9. Utrwalanie wyglądu nazwy stolicy Polski i jej symbolu, rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny, poznawanie polskich symboli
  narodowych (godło, flaga, hymn);
 10. Poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce, rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody;
 11. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4.

 

PLANOWANE WYDARZENIA W GRUPIE:

1. Obchody Dnia Niepodległości;
2. Czarodziejski Bieg w Piżamach (akcja charytatywna);
3. Dzień Pluszowego Misia;
4. Urodziny w grupie.


Październik 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:
I. Idzie jesień przez świat
II. Jesienna przygoda
III. W krainie emocji

 1. Poznanie wartości pracowitości; rozwijanie funkcji komunikatywnej języka oraz logicznego myślenia;
 2. Zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu, z darami jesieni; uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody;
 3. Poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew (dębu, klonu, kasztanowca);
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów;
 5. Przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas spaceru;
 6. Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu;
 7. Poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów;
 8. Rozwijanie zdolności manualnych, motywowanie do samodzielnego wykonywania pracy;
 9. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 10. Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 11. Poznanie jesiennych zwyczajów bocianów i niedźwiedzi;
 12. Wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 13. Poszerzenie doświadczeń dzieci w zakresie posługiwania się językiem angielskim;
 14. Poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego;
 15. Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk;
 16. Poznanie zawodów ważnych społecznie – strażak, policjant;
 17. Zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się, słuchania koleżanek i kolegów;
 18. Wdrażanie do rozpoznawania emocji;
 19. Kształtowanie wrażliwości na odczucia innych.

PLANOWANE WYDARZENIA W GRUPIE

 1. Dzień Dyni

Wrzesień 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Temat kompleksowy:
I. Opowieści o przyjaźni

 1. Nawiązywanie relacji z rówieśnikami i rozwijanie uczucia przyjaźni;
 2. Przejawianie oznak życzliwości, dobroci i koleżeństwa wobec innych dzieci;
 3. Uwrażliwianie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych;
 4. Zachęcanie dzieci do nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi oraz niesienia im pomocy na miarę ich możliwości;
 5. Rozpoznawanie postaw pozytywnych i negatywnych.

PLANOWANE WYDARZENIA W GRUPIE

 1. Urodziny w grupie
 2. Dzień Przedszkolaka