Grupa „Jeżyki”

Uczą nas dwie Panie: Pani Olga i Pani Kamila
Pomaga nam Pani Beatka, a o porządek wokół nas dba Pani Ewa


Kwiecień 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 1. Rozumienie znaczenia uczuć w życiu człowieka;
 2. Poznanie zasad zachowania się w kinie;
 3. Poznanie zasad zachowania się w teatrze;
 4. Poszerzanie wiedzy na temat baletu;
 5. Poznanie zawodu malarza;
 6. Ćwiczenie kulturalnego zachowania się przy stole;
 7. Kształtowanie odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości typu urodziny;
 8. Utrwalanie znajomości zwrotów grzecznościowych: dzień dobry i do widzenia;
 9. Dostrzeganie wartości emocjonalnej w gotowej pracy;
 10. Rozwijanie zainteresowań bajkami;
 11. Poznanie zawodu logopedy;
 12. Wzbudzanie zainteresowania książkami;
 13. Rozwijanie koncentracji słuchowej;
 14. Wyrabianie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał;
 15. Wykonanie zakładek do książek;
 16. Poznanie biblioteki i zasad zachowania się w niej.

Marzec 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 1. Poznanie nowej wartości „dociekliwość”;
 2. Poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów;
 3. Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej;
 4. Poznawanie części ciała i nazw wybranych organów;
 5. Poznanie funkcji i zastosowania rożnych okularów;
 6. Poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny;
 7. Poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet;
 8. Poznanie wartości „szczerość”;
 9. Poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku;
 10. Poznanie cech marcowej pogody;
 11. Ćwiczenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie;
 12. Wzbogacanie wiadomości na temat wiosny;
 13. Poznanie zwierząt żyjących na wsi;
 14. Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy plastycznej.

Luty 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 1. Poznanie nowej wartości „cierpliwość”
 2. Poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy
 3. Poznanie wyglądu rożnych płatków śniegowych
 4. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wrażliwości słuchowe
 5. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw
 6. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 7. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych
 8. Poznanie sposobu systematyzowania nabytych wiadomości w formie plakatów
 9. Poznanie pojęcia „dobroczynność” 
 10. Integracja rodziców, miłe spędzenie czasu ze swoimi dziećmi oraz wspólne przygotowanie ozdób świątecznych
 11. Wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego narodzenia
 12. Zbogacanie wiedzy przyrodniczej; rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek
 13. Poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego
 14. Poznanie rożnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia

Styczeń 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 1. Poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowia jako wartości
 2. Wdrażanie do dbania o własne zdrowie
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia
 4. Stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych
 5. Rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej
 6. Poznanie pojęcia „taniec” oraz rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych
 7. Nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności
 8. Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc)
 9. Budowanie wiadomości na temat nocy, dostrzeganie rytmu dzień – noc
 10. Uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych
 11. Poznanie pojęcia „para”
 12. Zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami

Grudzień 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Poznanie nowej wartości „cierpliwość”;
 2. Poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy;
 3. Poznanie wyglądu rożnych płatków śniegowych;
 4. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wrażliwości słuchowe;
 5. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw;
 6. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 7. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat ptakow i ich nawykow żywieniowych;
 8. Poznanie sposobu systematyzowania nabytych wiadomości w formie plakatow;
 9. Poznanie pojęcia „dobroczynność”;
 10. Integracja rodziców, miłe spędzenie czasu ze swoimi dziećmi oraz wspólne przygotowanie ozdób świątecznych;
 11. Wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt bożego narodzenia;
 12. Zbogacanie wiedzy przyrodniczej; rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek;
 13. Poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego;
 14. Poznanie rożnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia.

Listopad 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

1. Poznanie pojęcia „wolność”;
2. Poznanie różnych rodzajów domów;
3. Zapoznanie dzieci z wybranymi sprzętami elektrycznymi;
4. Poznanie nazwy stolicy Polski;
5. Rozbudowanie zainteresowania pięknem przyrody w Polsce;
6. Poznanie wyglądu godła Polskiego;
7. Rozwijanie wyobraźni;
8. Poszerzenie wiedzy na temat domowych zwierząt;
9. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat;
10. Poznanie psich zachowań i nawyków;
11. Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1-4.


Październik 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

1. Poznanie wartości „pracowitość”;
2. Wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
3. Zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu;
4. Uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody;
5. Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej;
6. Rozwijanie pozytywnych cech charakteru;
7. Poznanie nowej wartości – „uprzejmość”;
8. Poznanie wybranych drzew owocowych;
9. Poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie;
10. Poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią;
11. Propagowanie inicjatyw ekologicznych.


Wrzesień 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

1. Kształtowanie postawy przyjacielskiej;
2. Wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
3. Kształtowanie słuchu muzycznego;
4. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów;
5. Wzmacnianie więzi grupowych;
6. Poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego
7. Utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112;
8. Utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym;
9. Utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka.