Konkursy 2020/2021


Konkurs

Wymogi:

  • Praca w formie przestrzennej (do postawienia, powieszenia)
  • Technika dowolna
  • Preferowane jest wykorzystanie materiału naturalnego: drewno, tkaniny, sznurki, wełny, suszone owoce itp.

Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność i do dyspozycji organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.12.2020r.

Regulamin konkursu:

Cele konkursu:

  • kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia,
  • rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych).

Warunki uczestnictwa:

• Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 344 w Warszawie.

• Koordynatorkami konkursu są: Agnieszka Sowik, Karina Rodzoch.

• Czas trwania konkursu od 27.11.2020r. do 15.12.2020r.

• Temat prac konkursowych brzmi: „Świąteczna choinka”.

• Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną estetycznej ozdoby przestrzennej, dekoracji świątecznej z dowolnie dobranych materiałów.

• Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną z pomocą najbliższych.

• Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje:

Imię i nazwisko autora, nazwę grupy.

Termin i miejsce dostarczenia prac :

Prace należy dostarczyć do przedszkola i pozostawić w  holu budynku na specjalnie przygotowanym stoliku do dnia 15.12.2020r. (wtorek)

Rozstrzygnięcie konkursu:

  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 18.12. 2020 r.

2. Oceny dostarczonych prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

3. Oceniane będą oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, a także estetyka wykonania pracy.

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki, a autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.

6. Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.

Wyniki konkursu „Jesienne wariacje”

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki przedszkolnego konkursu plastycznego „Jesienne wariacje”. Wszystkie prace były bardzo staranne i pomysłowe. Wprowadziły nas w jesienny klimat. Każdemu uczestnikowi serdecznie gratulujemy i dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie. Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu, wyłoniła pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z dwóch kategorii wiekowych:

Kategoria I- grupy I, II, III:

I miejsce: Oskar B. z grupy II,

II miejsce: Nina S. z grupy I

III miejsce: Ludwik K. z grupy II

Kategoria II- grupy IV, V, VI:

I miejsce: Tosia K. z grupy VI

II miejsce: Dawid R. z grupy IV

III miejsce: Ola P. z grupy V

Wyróżnienia otrzymują:
Tymon S. z grupy II
Tymoteusz J. z grupy I
Nikodem M. z grupy II
Staś S. z grupy II
Mateusz D. z grupy II
Zoia A. z grupy I
Kacper M. z grupy I
Klara K. z grupy I
Oliwier P. z grupy III
Jakub N. z grupy III
Mateusz T. z grupy V
Zuzia D. z grupy VI
Alicja Ż. z grupy VI
Justyna B. z grupy VI
Ola P. z grupy IV
Józef D. z grupy V
Zofia K. z grupy IV

Gratulujemy!


KONKURS PLASTYCZNY „MOJA DZIELNICA, MOJA ULICA”

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu patriotycznego, którego organizatorem jest nasze przedszkole.

Załącznik 1


Konkurs wewnętrzny dla dzieci z wszystkich grup Przedszkola Nr 344