Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu

Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana jest najpóźniej w danym dniu do godziny 9.00.

Formy zgłoszenia nieobecności:

  • telefonicznie poprzez system SMS na numer 506 876 796,
  • wpis do zeszytu grupowego przy wejściu po lewej stronie/w okresie reżimu sanitarnego zgłoszenie telefoniczne bądź u pracownika przedszkola przyjmującego dziecko
  • bezpośrednio u nauczycielek grupy

Podczas zgłaszania poprzez system SMS prosimy o podanie:

  • imienia i nazwiska dziecka,
  • grupy do której uczęszcza,
  • dokładnej daty nieobecności dziecka w przedszkolu

Wpisując do zeszytu grupy prosimy wpisać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • dokładną datę nieobecności dziecka w przedszkolu
    (prosimy nie wpisywać terminów, np. w dniu dzisiejszym, jutro itp.).