TERAPIA PEDAGOGICZNA


Na terenie naszej placówki, od poniedziałku do czwartku, odbywają się zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami według ustalonego harmonogramu.

Terapię prowadzi