PRAWA DZIECKA


Na katalog praw przyznanych dziecku składają się prawa cywilne, socjalne, kulturalne i polityczne (dla starszych dzieci). Nie przyznano dzieciom praw ekonomicznych pozostawiając je pod prawną opieką dorosłych.

Prawa dziecka:

 • prawo do życia i rozwoju
 • prawo do posiadania stanu cywilnego
 • prawo do uzyskania obywatelstwa
 • prawo dziecka do rodziny; prawo poznania swego genetycznego pochodzenia, do wychowania przez rodziców naturalnych
 • prawo do wolności religii lub przekonań
 • prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych
 • wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych wobec okrucieństwa
 • wolność od bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych (do lat 15)
 • zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary dożywocia więziennego wobec dziecka.

Prawa socjalne:

 • prawo do zabezpieczenia socjalnego
 • prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia
 • prawo do odpowiedniego standardu życia
 • prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

Prawa kulturalne:

 • prawo do nauki (nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest obowiązkowa i bezpłatna)
 • prawo do zmienności swych praw
 • prawo do korzystania z dóbr kultury
 • prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych.

Prawa polityczne:

 • prawo do stowarzyszania się i gromadzenia w celach pokojowych
 • prawo wolności wypowiedzi, swobody poszukiwania i przekazywania informacji i idei wszelkiego rodzaju.

Źródło i więcej informacji o prawach dziecka na stronie: http://prawa_dziecka.webpark.pl/