Grupa „Motylki”


Wrzesień 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

W przedszkolu

 • wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo,
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej; podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu,
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności,
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu,
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie); odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie,

Jestem bezpieczny

 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak,
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, podczas jazdy samochodem; poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych,
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie); odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek a, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie,

Pomocna dłoń

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi,
 • poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi,
 • poznanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997); kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy,

SYTUACJE WYCHOWAWCZE:

 • Nauka wykonywania czynności porządkowych, w tym kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zabawy.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję, dzień dobry i do widzenia.

PLANOWANE WYDARZENIA W GRUPIE:

 • urodziny w grupie
 • dzień przedszkolaka