RAMOWY PLAN DNIA

Od - do

Aktywności dzieci

700 - 820
 • Schodzenie się dzieci
 • Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela indywidualne, w małych zespołach
 • Wspólne z dziećmi przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw
 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
 • Zabawa ruchowa z całą grupą
830 - 900 Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo - higieniczne
930 - 900 Śniadanie.

 • wyrabianie samodzielności podczas przygotowania posiłku
 • kształtowanie prawidłowej postawy podczas posiłku, prawidłowego trzymania sztućców
 • kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole, stosowania zwrotów grzecznościowych,
 • rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych

Czynności higieniczne po śniadaniu

930 - 1000 Zajęcia edukacyjne - realizacja podstawy programowej oraz programów wychowania przedszkolnego
1000 - 1130 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu:

 • czynności sanitarno - higieniczne
 • czynności samoobsługowe w szatni
 • przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu ogrodowego
 • przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych

Pobyt w ogrodzie:

 • zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczyciela i swobodne z inicjatywy dzieci
 • planowane spacery, wycieczki
1130 - 1200 Przygotowanie do obiadu:

 • czynności sanitarno - higieniczne
1200 - 1245 Obiad

 • kształtowanie prawidłowej postawy podczas posiłku, prawidłowego trzymania sztućców
 • kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole, stosowania zwrotów grzecznościowych,
 • rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych
1245 - 1430 Dzieci młodsze - odpoczynek poobiedni

 • czynności sanitarno - higieniczne, samoobsługowe,
 • słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

Dzieci starsze - relaks poobiedni

 • słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej;
 • zabawy dowolne, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, gry planszowe,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 • terapia logopedyczna,
 • zajęcia dodatkowe
1430 - 1500 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowo - higieniczne

Podwieczorek

 • kształtowanie prawidłowej postawy podczas posiłku, prawidłowego trzymania sztućców
 • kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole, stosowania zwrotów grzecznościowych,
 • rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych
1500 - 1700
 • Zabawa ruchowa z całą grupą
 • Słuchanie bajek czytanych w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
 • zabawy zorganizowane i dowolne zgodne z zainteresowaniem dzieci,
 • praca indywidualna;
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • rozchodzenie się dzieci