Grupa 3 latków

Nauczycielki:
Agata Antos
Kamila Jankowska

pomoc nauczyciela:
pracownik obsługi: