Psycholog

Zgodnie z rekomendacją Biura Edukacji M. St. Warszawy „Warszawskich Wytycznych Edukacyjnych – nauka w czasie pandemii – praca warszawskich poradni psychologiczno- pedagogicznych” Dyrektor PPP7 mgr Maria Głodek ograniczyła z dniem 19.10.2020 r. stacjonarne dyżury w placówkach oświatowych Mokotowa Górnego do odwołania.

W dniu dyżuru psychologa w placówce tj. w poniedziałki w godzinach  9.30 – 15.30 będzie możliwość odbycia spotkania z psychologiem poprzez kontakt telefoniczny. Ta forma pracy psychologa będzie do odwołania. 

Osoby chcące się skontaktować, prosimy o informacje w tej sprawie na adres e-mail:  psycholog@przedszkole344.waw.pl
w celu zaplanowania przez psychologa terminu i godziny spotkania indywidualnego.

W treści e-maila prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz oddziału, do którego uczęszcza.