Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa VI

Styczeń 2022

Tematy kompleksowe:

1. Wyobraźnia i odpowiedzialność – na ratunek wodzie, nam i zwierzętom morskim i oceanicznym.
2. Płynie czas – w  krainie liter.
3. Z pomocą i uczciwością – tak zaczynamy nasz Nowy Rok.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Poznanie zwierząt bałtyckich oraz poszerzenie wiedzy o nich.
 2. Wzbogacenie słownictwa dzieci o pojęcie eutrofizacji, sinice, echolokacji, wibrysy.
 3. Poznanie sposobu pomocy bałtyckim ssakom..
 4. Rozwijanie empatii poprzez słuchanie bajek o pomocy, szacunku, uczciwości i omawianie ich podczas zajęć.  
 5. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań słuchania i przestrzegania zasad.
 6. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 7. Przeliczanie o ile więcej lub mniej.  
 8. Rozwijanie umiejętności porządkowania według określonej cechy. 
 9. Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 10. Poznanie zawodu zegarmistrza.
 11. Poznanie sposobów odmierzania czasu oraz odczytywanie godziny na tarczy zegara.
 12. Doskonalenie umiejętności poprawnego pisania liczby 6, 7 na powiększonej liniaturze.
 13. Rozwijanie empatii, życzliwości przez udział w akcjach charytatywnych.
 14. Kształtowanie odpowiedzialności za podjęte decyzje.
 15. Poznanie wartości pieniądza.
 16. Nauka zarządzania budżetem domowym.
 17. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.
 18. Poznanie dzieci z literą K,k y,Yy,.Z,z, N,n, S,s, B,b.

Grudzień 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Wyobraźnia i odpowiedzialność – na ratunek wodzie, nam i zwierzętom morskim i oceanicznym.
 2. Nadchodzi zima.
 3. Świąteczne przygotowania nie tylko w domowym zakątku.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 1. Poznanie zwierząt bałtyckich oraz poszerzenie wiedzy o nich.
 2. Wzbogacenie słownictwa dzieci o pojęcie eutrofizacji, sinice, echolokacje, wibrysy.
 3. Poznanie sposobu pomocy bałtyckim ssakom.
 4. Poznanie różnicy między szronem a śniegiem.
 5. Rozwijanie empatii poprzez słuchanie bajek o wartościach i omawianie ich podczas zajęć.  
 6. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań słuchania i przestrzegania zasad.
 7. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 8. Przeliczanie o ile więcej lub mniej.  
 9. Rozwijanie umiejętności porządkowania według określonej cechy. 
 10. Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 11. Rozwijanie wyobraźni dziecięcej.
 12. Doskonalenie umiejętności poprawnego pisania liczby 3,4,5 na powiększonej liniaturze.
 13. Rozwijanie empatii, życzliwości przez udział w akcjach charytatywnych.
 14. Kształtowanie odpowiedzialności za podjęte decyzje.
 15. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.
 16. Poznanie dzieci z literą K,k y,Y.

Listopad 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Dzieciaki ratują zwierzaki – zwierzęta leśne
 2. Piękna nasza Polska cała
 3. Co z tym klimatem?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 1. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań
 2. Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu znajomości Polski.
 3. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 4. Poszerzenie wiedzy z zakresu zwierząt zamieszkujących polskie lasy.
 5. Poznanie dzieci ze śladami i odgłosami zwierząt zamieszkujących polskie lasy.
 6. Poszerzenie słownika o sieć pokarmową, łańcuch pokarmowy, roślinożerca, drapieżnik.
 7. Poznanie nazw zwierząt będących roślinożercami i drapieżnikami.
 8. Poznanie sposobów ochrony siedlisk oraz sposobach pomocy zwierzętom.
 9. Kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań podczas spacerów w parku i lesie gdy znajdziemy dzikie lub ranne zwierzę.
 10. Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 11. Dostrzeganie zmian zachodzących na świecie związanych e zmianami klimatycznym.
 12. Dostrzeganie różnicy między klimatem i pogodą.
 13. Zapoznanie dzieci z klimatem umiarkowanym, polarnym, równikowym, umiarkowanym .
 14. Poszerzenie wiedzy o efekcie cieplarnianym.
 15. Poznanie źródeł energii oraz sposobów ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
 16. Poznaje zwierząt zamieszkujących wody i lądy Arktyki. 
 17. Zapoznanie z sposobami ochrony klimatu a tym samym zwierząt arktycznych.
 18. Wspieranie rozwoju fizycznego poprzez zabawy i ćwiczenia fizyczne.
 19. Doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe.
 20. Wprowadzenie litery E,e U,u D.d 

Październik 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień wokół nas
 2. Bezpieczeństwo na co dzień
 3. Przygotowania do zimy zwierząt – „Dzieciaki ratują zwierzaki”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań.
 • Różnicowanie pojęć prawa, lewa, kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie.
 • Zapoznawanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew.
 • Poznanie dzieci ze sposobem obliczania wieku drzewa.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych oraz szacunku do otaczającej nas przyrody oraz rozbudzenie poczucia więzi z przyrodą.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno w przyrodzie oraz na dziełach sztuki.
 • Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy, poruszania się po ulicy, chodniku. 
 • Poznanie sposobu udzielania pierwszej pomocy osobie potrzebującej.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaków drogowych.
 • Poznanie sposobu przetwarzania oraz przechowywania żywności  na zimę.
 • Poznanie siedlisk zwierząt oraz sposobów ich ochrony, sposobu pomocy owadom na zimę.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania i porównywaniu liczebności zbiorów.
 • Poznanie zwyczajów zwierząt przed nadchodzącą zimą.
 • Poszerzenie wiedzy o zwierzętach leśnych.
 • Wspieranie rozwoju fizycznego poprzez zabawy i ćwiczenia fizyczne.
 • Doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe.
 • Wprowadzenie liter: m, M, l, L, t, T, i, I kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, budowanie modelu wyrazu.


Wrzesień 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Wakacyjne wspomnienia
 2. W zdrowym ciele jesienny ogród
 3. Solidarni w budowaniu pokoju – czyli troska wspólne dobro

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Poznanie nowego kodeksu przedszkolaka
 • Przypomnienie i poszerzenie wiedzy o jesiennych warzywach i owocach oraz ich wpływie na organizm
 • Rozwijanie empatii i odpowiedzialności.
 • Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań słuchania i przestrzegania zasad.
 • Wzbogacenie słownictwa dzieci o wyrazy związane z nazwami innych państw i miast.  
 • Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Rozróżnianie i używanie określeń odległości i miary.
 • Rozwijanie umiejętności porządkowania według określonej cechy. 
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej.
 • Poznanie wybranych polskich miast i kontynentów.
 • Poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i trosce o siebie nawzajem.
 • Poszerzanie pola widzenia, przygotowanie do nauki czytania
 • Poznanie dzieci z literą O, o.