Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa VI

Czerwiec 2022

Tematy kompleksowe:

1. Łąka
2. Żegnamy przedszkole

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 1. Zapoznanie dzieci z roślinami rosnącymi na łące.
 2. Rozwijanie empatii.
 3. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań.
 4. Kształtowanie odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań podczas wakacji.
 5. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 6. Poznanie sposobów pomocy pszczołom i innym owadom.
 7. Rozwijanie umiejętności porządkowania według określonej cechy.
 8. Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 9. Pozwijanie wyobraźni dziecięcej.
 10. Zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla.
 11. Potrafi rozpoznać wybrane gatunki owadów.
 12. Poszerzenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych oraz właściwego zachowania podczas zachodzących zmian atmosferycznych.

Maj 2022

Tematy kompleksowe:

1. Rowerowy Maj – razem dla planety
2. Rodzina – razem się trzyma
3. Książka – mój przyjaciel

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 1. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań.
 2. Doskonalenie pamięć, spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 3. Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 4. Poznaje zasady właściwego poruszania się po drodze na rowerze, hulajnodze.
 5. Wie jak się zachować bezpiecznie na drodze.
 6. Wie czym jest transport ekologiczny.
 7. Wie jak spaliny samochodowe wpływają na stan naszego zdrowia.
 8. Wie jak ważną wartością jest rodzina oraz jak pielęgnować relacje rodzinne.
 9. Wie gdzie wypożyczyć książki oraz w jakim miejscu je kupić.
 10. Doskonali umiejętność sylabizowania i głoskowania.

Kwiecień 2022

Tematy kompleksowe:

1. F jak fantazja – poznajemy artystów i techniki malarskie
2. H jak hiacynt – przygotowania do wiosny
3. J jak jestem – reżyserem własnego życia i matematycznym konstruktorem

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 1. Poznanie znany artystów i ich dzieł
 2. Wzbogacenie słownictwa dzieci o pojęcia ekspresjonizm, impresjonizm, surrealizm, dadaizm, abstrakcjonizm, secesja.
 3. Poznanie technik używanych przez znanych artystów.
 4. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań słuchania i przestrzegania zasad.
 5. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 6. Nauka posługiwania się ułamkami w życiu codziennym.
 7. Rozwijanie umiejętności porządkowania według określonej cechy. 
 8. Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 9. Poznanie zawodu artysty, malarza, reżysera.
 10. Poznanie sposobów tworzenia figur przestrzennych z dostępnych materiałów.  
 11. Doskonalenie umiejętności poprawnego pisania liczby 9 na powiększonej liniaturze.
 12. Kształtowanie odpowiedzialności za podjęte decyzje.
 13. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.
 14. Poznanie dzieci z literą F,f, H,h, Ł,ł, J,j.

Luty 2022

Tematy kompleksowe:
1. Siły przyrody
2. Cztery żywioły
3. Wielka wyprawa

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 1. Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, odkrywca, Antarktyda, Himalaje, wulkan, halit.
 2. Kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat.
 3. Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez identyfikowanie dźwięków.
 4. Kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego.  
 5. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań słuchania i przestrzegania zasad.
 6. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 7. Wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segre­gacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą).
 8. Rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności.
 9. Uwrażliwienie na pięk­no, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi.
 10. Uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami.
 11. Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych.
 12. Doskonalenie umiejętności poprawnego pisania liczby 7 na powiększonej liniaturze.
 13. Rozwijanie empatii, życzliwości przez udział w akcjach charytatywnych
 14. Rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej.
 15. Rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek.
 16. Poznanie zawodu geologa.
 17. Rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw.
 18. Poznanie dzieci z literą R, r, G, g.

Styczeń 2022

Tematy kompleksowe:

1. Wyobraźnia i odpowiedzialność – na ratunek wodzie, nam i zwierzętom morskim i oceanicznym.
2. Płynie czas – w  krainie liter.
3. Z pomocą i uczciwością – tak zaczynamy nasz Nowy Rok.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Poznanie zwierząt bałtyckich oraz poszerzenie wiedzy o nich.
 2. Wzbogacenie słownictwa dzieci o pojęcie eutrofizacji, sinice, echolokacji, wibrysy.
 3. Poznanie sposobu pomocy bałtyckim ssakom..
 4. Rozwijanie empatii poprzez słuchanie bajek o pomocy, szacunku, uczciwości i omawianie ich podczas zajęć.  
 5. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań słuchania i przestrzegania zasad.
 6. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 7. Przeliczanie o ile więcej lub mniej.  
 8. Rozwijanie umiejętności porządkowania według określonej cechy. 
 9. Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 10. Poznanie zawodu zegarmistrza.
 11. Poznanie sposobów odmierzania czasu oraz odczytywanie godziny na tarczy zegara.
 12. Doskonalenie umiejętności poprawnego pisania liczby 6, 7 na powiększonej liniaturze.
 13. Rozwijanie empatii, życzliwości przez udział w akcjach charytatywnych.
 14. Kształtowanie odpowiedzialności za podjęte decyzje.
 15. Poznanie wartości pieniądza.
 16. Nauka zarządzania budżetem domowym.
 17. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.
 18. Poznanie dzieci z literą K,k y,Yy,.Z,z, N,n, S,s, B,b.

Grudzień 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Wyobraźnia i odpowiedzialność – na ratunek wodzie, nam i zwierzętom morskim i oceanicznym.
 2. Nadchodzi zima.
 3. Świąteczne przygotowania nie tylko w domowym zakątku.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Poznanie zwierząt bałtyckich oraz poszerzenie wiedzy o nich.
 2. Wzbogacenie słownictwa dzieci o pojęcie eutrofizacji, sinice, echolokacje, wibrysy.
 3. Poznanie sposobu pomocy bałtyckim ssakom.
 4. Poznanie różnicy między szronem a śniegiem.
 5. Rozwijanie empatii poprzez słuchanie bajek o wartościach i omawianie ich podczas zajęć.  
 6. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań słuchania i przestrzegania zasad.
 7. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 8. Przeliczanie o ile więcej lub mniej.  
 9. Rozwijanie umiejętności porządkowania według określonej cechy. 
 10. Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 11. Rozwijanie wyobraźni dziecięcej.
 12. Doskonalenie umiejętności poprawnego pisania liczby 3,4,5 na powiększonej liniaturze.
 13. Rozwijanie empatii, życzliwości przez udział w akcjach charytatywnych.
 14. Kształtowanie odpowiedzialności za podjęte decyzje.
 15. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.
 16. Poznanie dzieci z literą K,k y,Y.

Listopad 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Dzieciaki ratują zwierzaki – zwierzęta leśne
 2. Piękna nasza Polska cała
 3. Co z tym klimatem?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 1. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań
 2. Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu znajomości Polski.
 3. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 4. Poszerzenie wiedzy z zakresu zwierząt zamieszkujących polskie lasy.
 5. Poznanie dzieci ze śladami i odgłosami zwierząt zamieszkujących polskie lasy.
 6. Poszerzenie słownika o sieć pokarmową, łańcuch pokarmowy, roślinożerca, drapieżnik.
 7. Poznanie nazw zwierząt będących roślinożercami i drapieżnikami.
 8. Poznanie sposobów ochrony siedlisk oraz sposobach pomocy zwierzętom.
 9. Kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań podczas spacerów w parku i lesie gdy znajdziemy dzikie lub ranne zwierzę.
 10. Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 11. Dostrzeganie zmian zachodzących na świecie związanych e zmianami klimatycznym.
 12. Dostrzeganie różnicy między klimatem i pogodą.
 13. Zapoznanie dzieci z klimatem umiarkowanym, polarnym, równikowym, umiarkowanym .
 14. Poszerzenie wiedzy o efekcie cieplarnianym.
 15. Poznanie źródeł energii oraz sposobów ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
 16. Poznaje zwierząt zamieszkujących wody i lądy Arktyki. 
 17. Zapoznanie z sposobami ochrony klimatu a tym samym zwierząt arktycznych.
 18. Wspieranie rozwoju fizycznego poprzez zabawy i ćwiczenia fizyczne.
 19. Doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe.
 20. Wprowadzenie litery E,e U,u D.d 

Październik 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień wokół nas
 2. Bezpieczeństwo na co dzień
 3. Przygotowania do zimy zwierząt – „Dzieciaki ratują zwierzaki”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań.
 • Różnicowanie pojęć prawa, lewa, kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie.
 • Zapoznawanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew.
 • Poznanie dzieci ze sposobem obliczania wieku drzewa.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych oraz szacunku do otaczającej nas przyrody oraz rozbudzenie poczucia więzi z przyrodą.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno w przyrodzie oraz na dziełach sztuki.
 • Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy, poruszania się po ulicy, chodniku. 
 • Poznanie sposobu udzielania pierwszej pomocy osobie potrzebującej.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaków drogowych.
 • Poznanie sposobu przetwarzania oraz przechowywania żywności  na zimę.
 • Poznanie siedlisk zwierząt oraz sposobów ich ochrony, sposobu pomocy owadom na zimę.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania i porównywaniu liczebności zbiorów.
 • Poznanie zwyczajów zwierząt przed nadchodzącą zimą.
 • Poszerzenie wiedzy o zwierzętach leśnych.
 • Wspieranie rozwoju fizycznego poprzez zabawy i ćwiczenia fizyczne.
 • Doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe.
 • Wprowadzenie liter: m, M, l, L, t, T, i, I kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, budowanie modelu wyrazu.


Wrzesień 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Wakacyjne wspomnienia
 2. W zdrowym ciele jesienny ogród
 3. Solidarni w budowaniu pokoju – czyli troska wspólne dobro

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Poznanie nowego kodeksu przedszkolaka
 • Przypomnienie i poszerzenie wiedzy o jesiennych warzywach i owocach oraz ich wpływie na organizm
 • Rozwijanie empatii i odpowiedzialności.
 • Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań słuchania i przestrzegania zasad.
 • Wzbogacenie słownictwa dzieci o wyrazy związane z nazwami innych państw i miast.  
 • Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Rozróżnianie i używanie określeń odległości i miary.
 • Rozwijanie umiejętności porządkowania według określonej cechy. 
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej.
 • Poznanie wybranych polskich miast i kontynentów.
 • Poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i trosce o siebie nawzajem.
 • Poszerzanie pola widzenia, przygotowanie do nauki czytania
 • Poznanie dzieci z literą O, o.