GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI JOGI


Na zajęciach z p. Jolą wykonujemy zabawy rytmiczne, melodyczne przeplatane ćwiczeniami z zakresu jogi. Dzięki temu wzmacniamy się i rozciągamy, korygujemy wady postawy, zapobiegamy płaskostopiu, a także wyciszamy się.

Jest to także moment wyciszenia przed następnymi zajęciami.