Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa II

Wrzesień 2021

Tematy kompleksowe

 1. Wakacyjne wspomnienia
 2. Poznajemy naszą nową salę

Ważne wydarzenia w grupie

15.09 – Międzynarodowy Dzień Kropki
28.09 – Światowy Dzień Jabłka

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • Dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół; kształtowanie postawy przyjacielskiej; budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy poprzez zabawy ruchowe w parach oraz w kole.
 • Utrwalanie zasad dobrego zachowania w grupie oraz poszanowania względem siebie.
 • Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych- przeliczanie, segregowanie, układanie rytmów według wzoru.
 • Motywowanie do samodzielnych doświadczeń oraz działań (tablica tygodniowych zadań według planu daltońskiego).
 • Odkrywanie własnych możliwości twórczych, kształtowanie słuchu muzycznego- wykonywanie różnorodnych prac plastycznych, odtwarzanie rytmów, śpiewanie piosenek oraz rymowanek „Nie chcę cię” „Mam serduszko przyjacielskie” sł M. Szeląg.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany przez nauczyciela temat np. „Moje wspomnienia z wakacji”, „Przyjaciel kto to taki?”, odpowiadanie na pytania do tekstu np. wiersza „Naprawimy misia” Czesław Janczarski.
 • Dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie, wzmacnianie poczucia własnej wartości.