Grupa IV – „Biedronki”

Nasze nauczycielki to panie Anna Moroz-Bezubik i Magdalena Olesińska. Pomoc nauczyciela to pani Jadwiga Lesik, a pracownik obsługi to pani Monika Żądełek.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC WRZESIEŃ 2022 R. 

 • zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem; 
 • poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; 
 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich; 
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; 
 • budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;
 • rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy; 
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej wyrazów; 
 • czytanie globalne wyrazów: Polska, Europa
 • poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie; 
 • określanie miejsca położenia obiektów wobec siebie i innych; 
 • stosowanie pojęć dotyczących położenia w przestrzeni; 
 • rozwijanie umiejętności dokonywania oceny swoich zachowań w stosunku do przyjętych zasad i norm;
 • poznawanie portretu jako dziedziny sztuki; 
 • poznanie zasad działania prostego aparatu fotograficznego; 
 • rozróżnianie elementów postaci i przedstawianie jej różnymi technikami plastycznymi; 
 • poznawanie schematu własnego ciała, wyróżnianie i nazywanie części ciała;
 • poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; 
 • rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; 
 • poznawanie pracy architekta i urbanisty; 
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej i sylabowej wyrazów z głoskami a, k; 
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi orientacji w przestrzeni; 
 • poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez funkcji; 
 • poznawanie zasady działania atramentu sympatycznego; 
 • rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych (rysowanie, wycinanie, łączenie materiałów).