Nasze przedszkole pełni dyżur w II turnusie od 24 lipca – 11 sierpnia 2023 r.

Ważne informacje

Przedszkole czynne jest od godz. 7.00 do 17.00

Przy wejściu wywieszone zostaną listy dzieci z oznaczeniem grupy.

Pierwszego dnia prosimy dostarczyć Upoważnienie do odbioru dziecka (do pobrania poniżej) ew. przy przyjściu wypełnić i pozostawić nauczycielowi.

Przy odbiorze dziecka prosimy pamiętać o dokumencie potwierdzającym tożsamość.

Dziecko powinno mieć:

  • kapcie,
  • podpisany bidon na wodę,
  • nakrycie głowy,
  • krem z filtrem
  • informację na kartce o ewentualnej alergii

Uwaga!

Dzieci z oddziału pierwszego i drugiego (Jeżyki i Pszczółki) podczas dyżuru wakacyjnego mają leżakowanie

W związku z tym prosimy o:

  • kocyk
  • krótką piżamkę
  • ubranie na zmianę

Opłatę za dyżur wakacyjny, prosimy wpłacać na poniższy numer konta.

Żywienie: 34 1030 1508 0000 0005 5065 5071

W tytule prosimy wpisać:  imię i nazwisko dziecka oraz opłata za dyżur wakacyjny.

 Stawka dzienna za żywienie:  14,00 zł