Nasze przedszkole pełni dyżur w II turnusie od 24 lipca – 11 sierpnia 2023 r.

Opłatę za dyżur wakacyjny, prosimy wpłacać na poniższy numer konta.

Żywienie: 34 1030 1508 0000 0005 5065 5071

W tytule prosimy wpisać:  imię i nazwisko dziecka oraz opłata za dyżur wakacyjny.

 Stawka dzienna za żywienie:  14,00 zł