Zamierzenia tygodniowe

Tydzień VII
11.05 – 15.05 maja

 • Doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw. Kształtowanie odporności emocjonalnej, identyfikowanie oraz podawanie nazw stanów emocjonalnych.
 • Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii oraz komunikacji interpersonalnej.
 • Zapoznanie dzieci z  pojęciem drzewa genealogicznego  tym samym wzbogacenie słownictwa w temacie.
 • Zapoznanie z zapisem nazw członków rodziny (babcia, dziadek, mama, tata, brat, siostra), określenie zasad szacunku i pozycji w grupie rodzinnej wzmocnienie poczucia wzajemnych zależności i budowania relacji.
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści na przykładzie opowiadań R. Piątkowskiej, M. Bennewicz oraz G. Kasdepke .

Tydzień VI
4.05 – 8.05 maja

 • Ćwiczenia przygotowujące do czytania i pisania: analiza i synteza słuchowa, ćwiczenia grafomotoryczne. Wprowadzenie spółgłoski „H”. Kształtowanie zainteresowań związanych z instrumentami muzycznymi oraz poszerzenie słownictwa w tym temacie.
 • Rozwijanie zainteresowań dźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż typowe instrumenty.
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz wyobraźni  poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami, rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów.
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie ze względu na określoną cechę.

Tydzień V
27.04 – 30.04 kwietnia

 • Rozpoznaje i identyfikuje i podaje nazwy określonych symboli narodowych( flaga, godło, hymn narodowy)
 • Rozwijanie zainteresowań krajem, poznanie wybranych zabytków z miast polskich oraz miast leżących nad Wisłą
 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
 • Przypomnienie legend polskich  miedzy innymi legendy o smoku Wawelskim, legendy o Syrence Warszawskiej

Tydzień IV
20.04 – 24.04 kwietnia

 • Wprowadzenie pojęć „ekologia, ekologiczny”
 • Kształtowanie zainteresowań przyrodniczych, poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety- Dzień Ziemi
 • Utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów, klasyfikowanie przedmiotów według określonych cech.
 • Rozbudzanie zainteresowań technicznych oraz doświadczalnych dzieci.
 • Wprowadzenie litery „Z, z” , rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę słuchowa, ćwiczenia grafomotoryczne.

Tydzień IV
14.04 – 17.04 kwietnia

 • Kształtowanie zainteresowań związanych z powstawaniem książek oraz rozszerzenie słownictwa w tym temacie.
 • Rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstania papieru.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez wykonywanie prac przy pomocy różnych materiałów.
 • Ćwiczenia przygotowujące do czytania i pisania: analiza i synteza słuchowa, ćwiczenia grafomotoryczne. Wprowadzenie spółgłoski „F”.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej, utrwalenie kształtu poznanych liter.

Tydzień III
6.04 – 10.04 kwietnia

 • Ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnienie i nazwanie elementów ilustracji.
 • Doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowanie ilustracji do dźwięków.
 • Kształtowanie pojęć matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu.
 • Utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych( mleko, ser, mięso).

Tydzień II
30.03 – 3.04 marca/kwietnia

 • Kształtowanie zainteresowań kulturą polską oraz anglojęzyczną odkrywanie różnic miedzy zwyczajami obchodzenia świąt Wielkanocnych w Polsce a za granicą.
 • Rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia, poprzez rozwiązywanie zagadek słownych oraz historyjki obrazkowe.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci ( mięśnie brzucha, grzbietu) ćwiczenie koordynacji ruchowej.

Tydzień I
25 – 27 marca

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez zapoznanie dzieci z cyklem rozwojowym motyla.
 • Rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim: A. Galica,,Bajka o brzydkiej gąsienicy,,.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez wykonywanie prac przy pomocy różnych domowych materiałów.