Zamierzenia tygodniowe

Tydzień I
25 – 27 marca

  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez zapoznanie dzieci z cyklem rozwojowym motyla.
  • Rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim: A. Galica,,Bajka o brzydkiej gąsienicy,,.
  • Rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez wykonywanie prac przy pomocy różnych domowych materiałów.