Zamierzenia miesięczne

Zamierzenia na miesiąc październik 2020

 • wybieranie odpowiedniego ubrania stosownie do panującej pogody
 • rozwijanie świadomości o konieczności dbania o własne zdrowie
 • ćwiczenia w sprawnym i samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu
 • ćwiczenia w przewracaniu ubrań na odpowiednią stronę
 • doskonalenie umiejętności przeliczania do 4 i więcej
 • założenie hodowli  – sadzenie cebulek, prowadzenie opieki nad hodowlą, zbieranie plonów i degustacja w czasie posiłków
 • wymyślanie ciekawych sposobów spędzania czasu w deszczowe dni
 • spacery w pobliżu przedszkola w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • zbieranie materiału przyrodniczego podczas spacerów i wykorzystanie zbiorów w zadaniach plastycznych
 • zabawy matematyczne i rytmiczne z wykorzystaniem kasztanów

Zamierzenia na miesiąc wrzesień 2020

 • poznanie kącików zabaw i przypomnienie imion oraz integrowanie grupy. Ustalenie kodeksu grupy, wdrażanie do jego stosowania
 • Poznanie najbliższego otoczenia przedszkola,
 • poszerza wiedzę na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny,
 • rozwijanie umiejętności logicznego wypowiadania się, zachęcanie do słuchania wypowiedzi innych
 • rozwijane umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów  w zakresie 4
 • zachęcanie do zabaw zespołowych, wdrażanie do zgodnej, cichej zabawy, słuchania siebie nawzajem, stosowania form grzecznościowych
 • zapoznanie ze znakami drogowymi, rozumienie znaczenia znaków drogowych, jako symbolicznego przekazu informacji oraz zapoznanie z zasadami przechodzenia przez ulicę
 • zapoznanie z numerami alarmowymi, omówienie właściwego zachowania się w obliczu niebezpieczeństwa
 • wzbogacanie wiedzy dzieci na temat owoców i warzyw krajowych, różnicowanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw krajowych
 • wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania – zachęcanie do jedzenia owoców i warzyw
 • rozwijanie zmysłu smaku i dotyku