RAMOWY PLAN DNIA

OD – DO
AKTYWNOŚĆ DZIECI
700 820
 • Schodzenie się dzieci
 • Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela
 • Wspólne z dziećmi przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw
 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
 • Zabawa ruchowa z całą grupą
820 830
 • Przygotowanie do śniadania: czynności sanitarno – higieniczne
830 – 900
 • Śniadanie
900 1000
 • Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie
1000 1130
 • Przygotowanie do wyjścia do ogrodu: czynności sanitarno – higieniczne
 • Pobyt w ogrodzie, czynności samoobsługowe w szatni
 • Spacery i wycieczki
1130 1200
 • Zabawa ruchowa z całą grupą
 • Przygotowanie do obiadu: czynności sanitarno – higieniczne
1200 1240
 • Obiad
1240 1430
 • Odpoczynek poobiedni
 • W oddziałach dzieci młodszych (I i II) – słuchanie muzyki lub bajek
 • Czynności samoobsługowe: rozbieranie się i ubieranie, czynności sanitarno – higieniczne
 • W oddziałach dzieci starszych (III, IV,V,VI) zajęcia dodatkowe
1430 – 1500
 • Przygotowanie do podwieczorku
 • Podwieczorek
1500 – 1515
 • Zabawa ruchowa z całą grupą
1515 – 1730
 • Zabawa swobodna w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie
 • Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela
 • Rozchodzenie się dzieci