GODZINY PRACY ODDZIAŁÓW


Rok szkolny 2018/2019

Oddział I: 730 – 1730

Oddział II: 800 – 1600

Oddział III: 700 – 1700

Oddział IV: 730 – 1730

Oddział V: 800 – 1700

Oddział VI: 800 - 1700