GODZINY PRACY ODDZIAŁÓW


Rok szkolny 2019/2020

Oddział I: 800 – 1630

Oddział II: 800 – 1700

Oddział III: 800 – 1630

Oddział IV: 700 – 1700

Oddział V: 800 – 1630

Oddział VI: 700 - 1700