Zamierzenia tygodniowe

Tydzień 27.04 – 30.04.2020 Polska – Moja ojczyzna

  • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
  • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
  • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
  • Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.