Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa V

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Witamy nowy rok
 2. Co można robić zimą
 3. Dzień babci i dziadka

Zadania: – rozmowy na temat zmian zachodzących w przyrodzie zimą
– omówienie następstw pór roku, miesięcy oraz dni
– zapoznanie ze znaczeniami różnego rodzaju przysłów, poszerzanie słownictwa
– ćwiczenia słuchu fonemowego, sylabizowania, głoskowania
– przygotowanie do globalnego czytania
– rozwijanie umiejętności plastyczno technicznych
– wdrażanie do szacunku wobec osób starszych
– rozwijanie pojęć matematycznych, umiejętności szacowania oraz przeliczania

Listopad 2020

Tematy kompleksowe:
1. Kodujemy co możemy a emocje odkodowujemy
2. Polska nasza – znani Polacy
3. Nasi mali przyjaciele
4  Tydzień czarowania i tworzenia

Zadania dydaktyczno – wychowawcze.

 1. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań
 2. Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu znajomości polskich zabytków, potraw i znanych Polaków
 3. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej
 4. Poznanie zawodu architekta, projektanta, krawca, piekarza
 5. Doskonali umiejętności liczenia i przeliczania
 6. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno
 7. Zapoznawanie dzieci z potrzebą niesienia pomocy zwierzętom zimą
 8. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych ras psów i kotów
 9. Poznaje nazwy związane z budownictwem, rozróżnia różne typy domów, wie z czego można zbudować dom oraz z jakich części się składa
 10. Kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań podczas spacerów w parku i lesie
 11. Wspieranie rozwoju fizycznego poprzez zabawy i ćwiczenia fizyczne
 12. Doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe
 13. Rozwija sprawność manualną i kreatywność
 14. Wprowadzenie litery E U D

Październik 2020 r.

Tematy kompleksowe:
1. Jesień w parku jesień w lesie
2. Jesienne rytmy
3. Przygotowania do zimy – Zdrowym być

Zadania

 1. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań
 2. Poszerzanie słownictwa dzieci z zakresu przyrody – drzewa  i ich nazwy oraz grzyby
 3. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej
 4. Poznanie zawodu leśniczego i listonosza, weterynarza
 5. Poznanie budowy roślin
 6. Poznanie warunków niezbędnych do wzrostu roślin
 7. Doskonali umiejętności liczenia i przeliczania
 8. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno
 9. Zapoznawanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew
 10. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew oraz wybranych grzybów jadalnych i trujących
 11. Kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań podczas spacerów w parku i lesie
 12. Wspieranie rozwoju fizycznego poprzez zabawy i ćwiczenia fizyczne
 13. Doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe
 14. Wprowadzenie litery A