Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa V

Czerwiec

Tematy kompleksowe:

 1.  Co w trawie piszczy latem  ?
 2. Bezpieczne wakacje – czy ryby i dzieci głosu nie mają ?
 3. Pakujemy walizki

Zadania

 1. Zapoznanie podstawowymi prawami dzieci i zwierząt
 2. Rozwijanie empatii
 3.  Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań
 4. Kształtowanie odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań podczas wakacji
 5.  Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej
 6.  Rozróżnianie odległości, na mapie
 7.  Rozwijanie umiejętności porządkowania według określonej cechy 
 8.  Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania
 9.  Pozwijanie wyobraźni dziecięcej
 10.  Zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla 
 11.  Potrafi rozpoznać wybrane gatunki owadów
 12.  Poszerzenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych oraz właściwego zachowania podczas zachodzących zmian atmosferycznych.           
 13. Poszerzenie wiedzy o właściwym pakowaniu walizki na wakacje
 14. Doskonalenie pamięci, spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej

Maj

Tematy kompleksowe:

 1.  Praca rolnika
 2. Rowerowy maj – ,, Mokotowskie dzieciaki na kółkach
 3. Rodzina – poznajemy zawody rodziców
 4. Wiosenna łąka – czy to miejsce  gdzie drepcze stonka czy biedronka bez ogonka?

Zadania

 1. Poznanie zawodu rolnika, piekarza, pszczelarza.
 2. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań.
 3. Doskonali pamięć, spostrzegawczoś oraz koordynacja wzrokowo – ruchową.
 4. Poznanie ziół wykorzystywanych w kuchni.
 5. Poznanie właściwości leczniczych i zdrowotnych ziół.
 6. Poznanie zawodów rodziców.
 7. Poznaje nazwy wybranych  ziół polskich, kwiatów miododajnych, owadów.  
 8. Potrafi rozpoznać wybrane gatunki owadów. Doskonali umiejętności liczenia i przeliczania.  
 9. Poznaje zasady właściwego poruszania się po drodze na rowerze hulajnodze oraz pieszo.
 10. Wie jak się zachować w czasie wypadku.  
 11. Zna sposoby radzenia sobie z emocjami. 
 12. Wie jak pomagać pszczołom i dlaczego są one tak bardzo ważne.  
 13. Doskonali pamięć, spostrzegawczości oraz koordynacje wzrokowo – ruchową.
 14. Wie, że dzięki pracy rolników możemy kupić jedzenie.
 15. Szanuje pracę innych, jest wdzięczny za trud włożony w pracę innych osób.
 16. Wie z jakich składników zrobić pieczywo i w jakim sklepie je można kupić,
 17. Zna zasady zdrowego odżywiania.
 18. Rozróżnia wybrane narzędzia ogrodnicze i rolnicze.

Kwiecień

Tematy kompleksowe:

 1. Wielkanoc
 2. Wiosna w lesie i w ogrodzie
 3. Praca rolnika
 4. Polska – tydzień legend i baśni polskich

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:

 1. Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi 
 2.  Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań
 3.  Posługuje się określeniami związanymi z Wielkanocą ora tradycją regionalną
 4.  Poszerzanie słownictwa dzieci z zakresu świąt wielkanocnych
 5.  Doskonali pamięć, spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchową
 6.  Poznanie zawodu ogrodnika, rolnika, florystki, piekarza.
 7.  Poznaje nazwy wybranych  kwiatów oraz ich wygląd
 8.  Potrafi rozpoznać zwierzęta i ptaki zamieszkujące polskie lasy.
 9.  Poznaje nazwy ptaków wracających do Polski po zimie  oraz ich wygląd
 10.  Dziecko zna symbole narodowe, odnosi się do nich z należytym szacunkiem .
 11. Wie co to jest konstytucja.
 12. Rozróżnia wybrane narzędzia ogrodnicze i rolnicze
 13.  Doskonali umiejętności liczenia i przeliczania
 14. Wie, że dzięki pracy rolników możemy kupić jedzenie
 15. Szanuje pracę innych, jest wdzięczny za trud włożony w pracę innych osób.
 16.  Zna wybrane legendy i polskie baśnie
 17.  Poznaje z jakich składników zrobić pieczywo i w jakim sklepie można je kupić, zna zasady zdrowego odżywiania
 18. Doskonali pamięć, spostrzegawczość oraz koordynacje wzrokowo – ruchową

Marzec

Tematy komleksowe:

1. ,,Przez śmiech do wiedzy – pokonaj wirusa ! ”
2. Kosmiczna przygoda
3. Wiosna, wiosna ach to ty – wiosna już czy tuż tuż ?
4. Wynalazcy – to my

Zadania:

 1. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań
 2. Poszerzenie wiedzy z zakresu wirusów, bakterii, zarazków. Dostrzega wirusy niewidoczne dla oka
 3. Poszerzanie słownictwa dzieci z zakresu astronomii i przyrody – astronomia, astronauta, kosmos, łazik, gwiazda, planeta, planetarium, luneta, przebiśnieg, krokus.
 4. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej
 5. Poznanie zawodu astronauty, wirusologa, immunologa
 6. Poznanie układu słonecznego, nazw planet
 7. Poznanie warunków niezbędnych do życia na ziemi i w kosmosie
 8. Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania
 9. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno
 10. Poznanie wynalazków zmieniających bieg historii
 11. Rozwijanie kreatywności podczas tworzenia własnych wynalazków.
 12. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania pierwszych kwiatów pojawiających się wiosną
 13. Wspieranie rozwoju fizycznego poprzez zabawy i ćwiczenia fizyczne
 14. Doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowowych
 15. Zabawy z literami R, W, J . Pokaz graficznego zapisu litery, wysłuchiwanie głosek na początku słowa (w nagłosie )

Luty

Tematy kompleksowe:

 1. Siły Przyrody
 2. 4 żywioły
 3. Jestem bezpieczny w sieci
 4. Lego i Pizza

Zadania:

 1. Zapoznanie z 4 żywiołami oraz ich znaczeniem dla Ziemi
 2. Zapoznanie z właściwościami fizycznymi oraz chemicznymi niektórych materiałów. Wzbogacanie słownictwa fachowego
 3. Rozwijanie zainteresowań fizyką oraz chemią podczas przeprowadzania eksperymentów
 4. Rozwijanie umiejętności matematycznych, porównywania, szacowania, używania pojęć więcej, mniej, tyle samo
 5. Rozwijanie słuchu fonemowego, wysłuchiwania głosek oraz sylabizowania, poszerzanie słownictwa czynnego dzieci
 6. Zapoznanie z możliwościami, które płyną z posiadania Internetu ale również zwrócenie uwagi na zagrożenie, które płynie z niewłaściwego korzystania
 7. Zapoznanie z historią Pizzy.
 8. Rozwijanie zainteresowań kulinarnych poprzez samodzielne przygotowanie pizzy. Zwrócenie uwagi na zdrowe zamienniki
 9. Zapoznanie z historią Lego, rozwijanie wyobraźni , tworzenie własnych budowli

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Witamy nowy rok
 2. Co można robić zimą
 3. Dzień babci i dziadka

Zadania: – rozmowy na temat zmian zachodzących w przyrodzie zimą
– omówienie następstw pór roku, miesięcy oraz dni
– zapoznanie ze znaczeniami różnego rodzaju przysłów, poszerzanie słownictwa
– ćwiczenia słuchu fonemowego, sylabizowania, głoskowania
– przygotowanie do globalnego czytania
– rozwijanie umiejętności plastyczno technicznych
– wdrażanie do szacunku wobec osób starszych
– rozwijanie pojęć matematycznych, umiejętności szacowania oraz przeliczania


Grudzień

Tematy kompleksowe:
1. Szacunek, miłość, przyjaźń – wartości na co dzień nie od święta
2. Świąteczne zwyczaje

3. Świąteczna magia i zimowa aura

Zadania dydaktyczno – wychowawcze.

 1. Poznanie zwyczajów i tradycji świątecznych
 2. Rozwijanie empatii poprzez słuchanie bajek o wartościach i omawianie ich podczas zajęć  
 3. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań słuchania i przestrzegania zasad.
 4. Wzbogacenie słownictwa dzieci o wyrazy związane z Świętami Bożego Narodzenia
 5. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 6. Rozróżnianie i używanie określeń wielkościowych.
 7. Rozwijanie umiejętności porządkowania według określonej cechy. 
 8. Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 9. Rozwijanie wyobraźni dziecięcej.
 10. Zapoznanie dzieci z nazwami drzew iglastych
 11. Rozwijanie umiejętności autoprezentacji
 12. Rozwijanie empatii przez udział w akcjach charytatywnych
 13. Kształtowanie odpowiedzialności za podjęte decyzje.
 14. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej
 15. Poznanie dzieci z literą K,k y,Y

Listopad 2020

Tematy kompleksowe:
1. Kodujemy co możemy a emocje odkodowujemy
2. Polska nasza – znani Polacy
3. Nasi mali przyjaciele
4  Tydzień czarowania i tworzenia

Zadania dydaktyczno – wychowawcze.

 1. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań
 2. Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu znajomości polskich zabytków, potraw i znanych Polaków
 3. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej
 4. Poznanie zawodu architekta, projektanta, krawca, piekarza
 5. Doskonali umiejętności liczenia i przeliczania
 6. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno
 7. Zapoznawanie dzieci z potrzebą niesienia pomocy zwierzętom zimą
 8. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych ras psów i kotów
 9. Poznaje nazwy związane z budownictwem, rozróżnia różne typy domów, wie z czego można zbudować dom oraz z jakich części się składa
 10. Kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań podczas spacerów w parku i lesie
 11. Wspieranie rozwoju fizycznego poprzez zabawy i ćwiczenia fizyczne
 12. Doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe
 13. Rozwija sprawność manualną i kreatywność
 14. Wprowadzenie litery E U D

Październik 2020 r.

Tematy kompleksowe:
1. Jesień w parku jesień w lesie
2. Jesienne rytmy
3. Przygotowania do zimy – Zdrowym być

Zadania

 1. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań
 2. Poszerzanie słownictwa dzieci z zakresu przyrody – drzewa  i ich nazwy oraz grzyby
 3. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej
 4. Poznanie zawodu leśniczego i listonosza, weterynarza
 5. Poznanie budowy roślin
 6. Poznanie warunków niezbędnych do wzrostu roślin
 7. Doskonali umiejętności liczenia i przeliczania
 8. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno
 9. Zapoznawanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew
 10. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew oraz wybranych grzybów jadalnych i trujących
 11. Kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań podczas spacerów w parku i lesie
 12. Wspieranie rozwoju fizycznego poprzez zabawy i ćwiczenia fizyczne
 13. Doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe
 14. Wprowadzenie litery A