Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze
na miesiąc wrzesień 2020r.

Tematy kompleksowe:
1. Maszerują przedszkolaki
2. Wakacyjne wspomnienia
3. Dbam o siebie i o środowisko

Zadania dydaktyczno – wychowawcze.

 1. Poznanie nowego  kodeksu przedszkolaka.
 2. Rozwijanie empatii.
 3. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań słuchania i przestrzegania zasad.
 4. Wzbogacenie słownictwa dzieci o wyrazy związane z nazwami innych państw, znakami drogowymi, systemem monetarnym  nazewnictwem narządów wewnętrznych oraz zmysłów. 
 5. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 6. Rozróżnianie i używanie określeń wielkościowych.
 7. Rozwijanie umiejętności porządkowania według określonej cechy. 
 8. Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 9. Rozwijanie wyobraźni dziecięcej.
 10. Rozróżnianie pojęć: kardiolog, laryngolog, ortopeda, pediatra.
 11. Poznanie polskich środków płatniczych.
 12. Kształtowanie odpowiedzialności za podjęte decyzje.
 13. Poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i trosce o siebie nawzajem.
 14. Poznanie dzieci z literą O, o.
 15. Poznanie nazw tygodnia podczas czytania globalnego.