Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Październik 2020 r.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 •  Zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców- sadem.
 • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody.
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych.
 • Obserwacja zjawisk zachodzących wraz ze zmianą pór roku.
 • Zwrócenie uwagi na różnorodność kształtów i kolorów liści .
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych – mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka.
 • Bliższe poznanie mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.

  TEMATY KOMPLEKSOWE
 1. Owoce i warzywa
 2. Jesień w parku i lesie
 3. Przygotowania do zimy

Wrzesień 2020 r.

 •  Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy.
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
 • Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w grupie.
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim.
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
 • Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.