Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne
Oddział II

Grudzień 2020 r.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • Poznanie oznak zimy, umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy
 • Dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych
 • Uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom
 • Uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą
 • Zapoznanie z zawodem i pracą listonosza; określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami; nabywanie umiejętności składania życzeń
 • Utrwalenie nazw części ciała
 • Przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja
 • Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem; umiejętność tworzenia prezentów, odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent
 • Poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej; śpiewanie kolęd oraz piosenek z repertuaru dziecięcego umiarkowanym głosem; odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia
 • Przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych
 • Utrwalanie podstawowych kolorów; usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (miłość, przyjaźń, szacunek)

Listopad 2020 r.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 •  Rozpoznanie symboli narodowych
 • Zainteresowanie krajem, podanie jego nazwy oraz stolicy
 • Uczestnictwo w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych
 • Doskonalenie sprawności manualnej i spostrzegawczości poprzez składanie obrazka w całość i dostrzeganie podobieństw i różnic
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim
 • Rozpoznanie sygnału świetlnego, rozróżnianie jego kolorystyki
 • Poznanie pracy policjanta i strażaka
 • Rozpoznanie kształtów takich jak: koło, trójkąt, kwadrat

Październik 2020 r.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 •  Zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców- sadem.
 • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody.
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych.
 • Obserwacja zjawisk zachodzących wraz ze zmianą pór roku.
 • Zwrócenie uwagi na różnorodność kształtów i kolorów liści .
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych – mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka.
 • Bliższe poznanie mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.

  TEMATY KOMPLEKSOWE
 1. Owoce i warzywa
 2. Jesień w parku i lesie
 3. Przygotowania do zimy

Wrzesień 2020 r.

 •  Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy.
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
 • Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w grupie.
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim.
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
 • Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.