Zamierzenia

Zamierzenia na miesiąc wrzesień 2020

  • Integrowanie grupy rówieśniczej
  • Zapoznanie się z innymi dziećmi, z nauczycielami i pracownikami obsługi
  • Tworzenie przyjaznej dziecku atmosfery
  • Budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie emocjonalne dziecka
  • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa
  • Zapoznanie z salą dydaktyczną oraz przedszkolem
  • Zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w życiu przedszkolnym
  • Zapoznanie z zasadami przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim