Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa I

Czerwiec 2021 r.

Tematy kompleksowe:

 1. Zwierzęta małe i duże 
 2. Kolory Lata – wakacje
 • Zachęcanie dzieci do uczestniczenia w zabawach ruchowo-naśladowczych; rozwijanie ekspresji ruchowej przy muzyce afrykańskiej oraz  umiejętności słuchania i śpiewania piosenek.
 • Rozpoznawanie i podawanie różnorodnych zwierząt od egzotycznych po spotykane w polskich lasach.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt egzotycznych: lew, antylopa, hipopotam, małpa, goryl, papuga, żyrafa, słoń. Poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt występujących w Polsce, zwrócenie uwagi na różnice w wielości pomiędzy nimi,  rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie ruchem wybranych zwierząt.
 • określanie cech jakościowych i ćwiczenie umiejętności używania tych określeń; kształtowanie umiejętności porządkowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie.
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem; rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych.
 • poznanie zasad bezpieczeństwa w sytuacji, gdy spotkamy nieznajome zwierzę, zapoznanie z następującymi zwierzętami ( żaba, jaszczurka, traszka, zaskroniec, żmija zygzakowata, żółw błotny, kret, lis, mysz, łoś).
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia własnych kompozycji z dowolnych materiałów.
 • Utrwalanie poznanych piosenek, przygotowywanie do przedstawienia końcowo rocznego, doskonalenie zdobytych umiejętności.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej; kształtowanie nowych umiejętności poprzez wdrażanie nowych technik pracy(batiku)
 • Rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim m. in. wiersze „Wąż,,Ludwik Jerzy Kern, ,,Portret kota,, Beata Kamińska, ,,Truskawka Dorota Strzemińska-Więckowiak, ,,Syk węża,, Ewa Małgorzata Skorek

Ważne wydarzenia:

 • 11 czerwca – Urodziny w grupie
 • 18 czerwca – Urodziny w grupie
 • 18 czerwca – Wycieczka ,,Sensoryczny Labirynt Muzyczny,,

Maj 2021 r.

Tematy kompleksowe:

 1. Na majowej łące 
 2. Majowe Rowerowanie
 3. Nasi Kochani Rodzice
 • Zachęcanie dzieci do uczestniczenia w zabawach ruchowo-naśladowczych; rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek; rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających na łące(motyl, pszczoła, biedronka, ślimak).
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt na łące, próby opisywania ich wyglądu.
 • Dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka; swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie – dostrzeganie przeciwieństw, podawanie nazw członków rodziny.
 • Ukazanie codziennych obowiązków domowych; zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach domowych.
 • Rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców; nabywanie umiejętności z różnorodnym materiałem plastycznym.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według określonej cechy, ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, wdrażanie umiejętności porównywania wielkości z użyciem określeń: „większy”, „mniejszy”.
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu oraz do zgodnej zabawy podczas wspólnych działań; zachęcania do kreatywności poprzez interpretację utworów muzycznych i literackich, nauka wierszy oraz piosenek z okazji Dnia Mamy i Taty.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę; wskazanie zwierząt objętych ochroną poprzez „Dzień Niezapominajki”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej; kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznych.
 • Rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim m. in. „O wilku i siedmiu koźlątkach”, J. i W. Grimm  ,, Czerwony Kapturek”, J i W. Grimm  „Jaś i Małgosia”, J. i W. Grimm  „Sowa, co bałagan ma w porządku”, Pan Poeta, wiersz D. Gellnerowej „Mamo, Mamo”, A. Latosik ”Numer alarmowy 112”
 • Rozbudzanie świadomości na rzecz środowiska poprzez korzystanie z ekologicznych form transportu(hulajnoga, rower), poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz konieczności aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka akcja „Mokotowskie przedszkolaki na kółkach”
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (mądrość, odpowiedzialność). Zapoznanie z postaciami Jackiem i Agatką.

Ważne wydarzenia w grupie:

 • 10-31 maja – Akcja Mokotowskie Przedszkolaki na kółkach 2021
 • 14 maja – Urodziny w grupie
 • 15 maja – Dzień Niezapominajki

Kwiecień 2021 r.

Tematy kompleksowe:

 1. Zwierzęta na wiejskim podwórku 
 2. Dbamy o Naszą planetę
 • Zachęcanie dzieci do uczestniczenia w zabawach ruchowo-naśladowczych; rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek; rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka.
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach, ośmielanie dzieci do wypowiadania się przed grupą; kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych i ich domów; zapoznanie z nazwami: buda, stajnia, kurnik
 • Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa; rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych: koń – źrebak, krowa – cielak, świnia – prosiak, kura – kurczak; kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i młodych; rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt; łączenie w pary zwierząt i ich przysmaków; porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary
 • Klasyfikowanie przedmiotów według określonej cechy.
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę; wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej; kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznych
 • Rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim m. in. wiersz „W gospodarstwie” T. M. Massalska, „Co słychać na wsi?” Wanda Chotomska, „Zabawa w rytmy” Małgorzata Strzałkowska, „Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował” Halina Bechlerowa, „Obietnica” Iwona Salach, „Co to jest ekologia?,, D.Klimkiewicz, W.Drabik,
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (złośliwość, pokojowość). Zapoznanie z postaciami z „Doliny Muminków”.

Ważne wydarzenia w grupie:

 • 27 kwietnia – Urodziny w grupie
 • 22 kwietnia – Dzień Ziemi w czterech żywiołach

Marzec 2021 r.

Tematy kompleksowe:

 1. W marcu jak w garncu – przedwiośnie
 2. Witaj Wiosno!
 3. Radosna Wielkanoc -przygotowania do świąt
 • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia: deszcz, wiatr, słońce, śnieg; poznanie i rozumienie przysłowia „W marcu, jak w garncu”.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia; uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie, odpowiedzialności za nie.
 • Dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia; poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą, wprowadzenie  pojęć: unosić się i opadać.
 • Rozumienie wyrażenia kalendarz pogody; rozumienie znaczenia symboli graficznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg – utrwalanie symboli oraz zjawisk poprzez zadania na macie do kodowania.
 • Poznanie różnych roślin cebulkowych; zakładanie zielonego ogródka w sali poznanie etapów sadzenia cebuli; dostrzeganie różnicy między sianiem, a sadzeniem.
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie pobytu w ogrodzie przedszkolnym, zwrócenie uwagi na zmiany związane z porą roku – wiosną.
 • Podejmowania prób rozpoznawania i nazwa ptaków: skowronek, bociana, jaskółka; Podejmowania prób rozpoznawania odgłosów tych ptaków, po ich głosie;
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów dwusylabowych.  
 • Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny; wykonanie postaci Wiosny z jej atrybutami;
 • Rozwijanie ekspresji plastycznej; malowanie na dużych powierzchni; doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo przy posługiwaniu się narzędziami (pędzle, nożyczki, pastele, kredki itp.).
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych; zapoznanie z charakterystycznymi tradycjami związanymi z Wielkanocą.
 • Rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim m. in.” Pan Poeta” , Marzec” wiersz J. Kulmowej, „Jak zadbać o siebie wiosną? wiersz  D. Niemiec,  ,,Wędrówka kropelki” opowiadanie T. Kruczka, „Kotki marcowe” wiersz J. Kulmowej, A. Galica „Bajeczka Wielkanocna”, „Obudziły się pisanki” D. Gellner, „Zajączki malują jajka” historyjka obrazkowa
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (odwaga). Zapoznanie z postacią literacką Koziołka Matołka.

Ważne wydarzenia w grupie:

 • 18 marca – Urodziny w grupie
 • 22 marca – Powitanie Wiosny

Luty 2021 r.

 • Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu; rozumienie pojęcia karnawał, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1–4; poszerzanie zakresu liczenia.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej; oglądanie książek z dinozaurami; rozwijanie ekspresji plastycznej; malowanie dużych powierzchni.
 • Poznanie fizycznych właściwości węgla poprzez zabawy badawcze rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt; rozwijanie wyobraźni i pomysłowości
 • Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji.
 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami komunikowania się – wzywanie pomocy, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają; skonstruowanie telefonu ze sznurka i plastikowych kubków
 • Zapoznanie z wyglądem pierwszych rowerów; ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami.
 • Rozwijanie zainteresowań literackich  poprzez twórczość M. Przewożniak, H. Zdzitowiecka, A. Rzyżko-Jamrozik, J. Tuwim, C.Collodi.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (solidarność, piękno, uczciwość).

Styczeń 2021 r.

 • poznanie tradycji witania Nowego Roku; rozwijanie umiejętności aktorskich; odczuwanie wspólnej radości
 • poznanie nazw dni tygodnia; kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień; odczuwanie życzliwości dla innych osób
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru, dostrzeganie różnic w porach roku; rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie
 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy; kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu; rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych
 • rozumienie pojęcia rodzina; nazywanie członków rodziny; zacieśnianie więzi rodzinnych, przygotowania do ,,Dnia Babci i Dziadka,, nauka piosenek i wierszy z okazji tego dnia
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek; stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć
 • Rozwijanie zainteresowań bajkami poprzez twórczość H.Ch. Andersena, Pana Poety.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (solidarność, piękno, tolerancja, sprawiedliwość)

Grudzień 2020 r.

 • Poznanie oznak zimy, umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy
 • Dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych
 • Uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom
 • Zapoznanie z zawodem i pracą listonosza; określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami; nabywanie umiejętności składania życzeń
 • Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem; umiejętność tworzenia prezentów, odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent
 • Poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej; śpiewanie kolęd oraz piosenek z repertuaru dziecięcego umiarkowanym głosem; odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia
 • Rozwijanie zainteresowań bajkami poprzez twórczość H.Ch. Andersena, B. Grimm, G. Kasdepke, A.A. Milne.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (miłość, przyjaźń, szacunek)

Listopad 2020 r.

 • Rozpoznawanie symboli narodowych
 • Zainteresowanie krajem, podanie jego nazwy oraz stolicy
 • Uczestnictwo w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych
 • Rozwijanie zainteresowań bajkami poprzez twórczość H.Ch. Andersena, B. Grimm, G. Kasdepke, A.A. Milne.
 • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa)
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (miłość, przyjaźń, szacunek)
 • Doskonalenie sprawności manualnej i spostrzegawczości poprzez składanie obrazka w całość, dostrzeganie podobieństw i różnic 

Październik 2020 r.

 • Integrowanie grupy rówieśniczej.
 • Poznanie oraz obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt związanych z porą roku( wiewiórka, jeż, sarna, dzięcioł).
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodą poprzez obserwację, doświadczenia oraz twórczość I. Salach, M. Barańskiej, H. Zdzitowieckiej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw.
 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców i warzyw dla zdrowia.
 • Budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie emocjonalne dziecka.
 • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa.
 • Rozróżnienie uczestników ruchu drogowego( piesi, kierowcy, pasażerowie).
 • Poznanie pracy policjanta- wygląd munduru, narzędzia pracy.
 • Poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię- sygnalizator świetlny, zebra.

Wrzesień 2020 r.

 • Integrowanie grupy rówieśniczej
 • Zapoznanie się z innymi dziećmi, z nauczycielami i pracownikami obsługi
 • Tworzenie przyjaznej dziecku atmosfery
 • Budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie emocjonalne dziecka
 • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa
 • Zapoznanie z salą dydaktyczną oraz przedszkolem
 • Zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w życiu przedszkolnym
 • Zapoznanie z zasadami przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim