Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Październik 2020 r.

 • Integrowanie grupy rówieśniczej.
 • Poznanie oraz obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt związanych z porą roku( wiewiórka, jeż, sarna, dzięcioł).
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodą poprzez obserwację, doświadczenia oraz twórczość I. Salach, M. Barańskiej, H. Zdzitowieckiej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw.
 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców i warzyw dla zdrowia.
 • Budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie emocjonalne dziecka.
 • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa.
 • Rozróżnienie uczestników ruchu drogowego( piesi, kierowcy, pasażerowie).
 • Poznanie pracy policjanta- wygląd munduru, narzędzia pracy.
 • Poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię- sygnalizator świetlny, zebra.

Wrzesień 2020 r.

 • Integrowanie grupy rówieśniczej
 • Zapoznanie się z innymi dziećmi, z nauczycielami i pracownikami obsługi
 • Tworzenie przyjaznej dziecku atmosfery
 • Budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie emocjonalne dziecka
 • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa
 • Zapoznanie z salą dydaktyczną oraz przedszkolem
 • Zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w życiu przedszkolnym
 • Zapoznanie z zasadami przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim