Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Przedszkole nr 344 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 344.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

Wtyczka SOGO Accessibility

  • Zatrzymanie animowanych elementów strony;
  • Podwyższony kontrast, czarne tło, biała czcionka, wyróżnione nagłówki, linki;
  • Podwyższony kontrast, białe tło, czarna czcionka, wyróżnione nagłówki, linki;
  • Kontrast białe tło, czarna czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
  • Możliwość powiększania czcionki na stronie;
  • Podkreślone i zaznaczone linki.
  • Kontrast czarne tło, biała czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;