Aktualności

Uwaga
Od środy 25 marca zmieniamy formę Przedszkolaków on-line

W zakładkach poniżej znajdziecie Państwo materiały i zadania dla poszczególnych grup

Do zakładek poniżej, będziemy wrzucać dodatkowe materiały do realizacji dla chętnych


Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

W dniu 20 marca br. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. W związku z powyższym od tego tygodnia do zakończenia kwarantanny będziemy organizować edukację na odległość.   
Na naszej stronie utworzone zostały zakładki dla każdej grupy. Będziemy w nich zamieszczać propozycje gier i zabaw oraz zadań dla dzieci. Wspomniane zadania i aktywności będą przygotowywane przez nauczycielki poszczególnych grup w oparciu o realizowany program i podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem możliwości dzieci.

W zakładce >Kadra< zamieszczone zostaną adresy mailowe do kontaktu z nauczycielkami, umożliwiając wymianę informacji pomiędzy Państwem i nauczycielkami.

Mamy nadzieję, że proponowane działania umilą naszym przedszkolakom ten trudny czas zabawą i nauką w rodzinnym gronie. Proponujemy, by wykonane prze dzieci prace zbierać, tak by po powrocie mogły opowiedzieć jak spędziły ten czas i co udało im się stworzyć.

Zachęcamy też do przesyłania fotorelacji z działań na adres: strona344@wp.pl

Dziękujemy mamie Elizy, Jacka i Daniela za przesyłane prace  


Gry i zabawy dla dzieci

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Mając na uwadze obecną sytuację zagrożenia epidemicznego i zawieszenie pracy placówek przedszkolnych i szkolnych oraz mając świadomość, ile wysiłku wymaga zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, zwłaszcza w sytuacji przymusowej kwarantanny w domu, chcemy wesprzeć Państwa proponując gry, zabawy i zadania dla dzieci.

Już od poniedziałku 16 marca na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, na naszej stronie internetowej w zakładce

będziemy zamieszczać propozycje zabaw z dziećmi, zadań do pobrania oraz do zabawy on-line.

Znajdziecie tam Państwo propozycje z zakresu:

 • Rysowania
 • Kodowania
 • Eksperymentowania
 • Malowania
 • Układania
 • Zabaw
 • Origami

Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji i wspólnej zabawy z dziećmi w domu.
Mamy nadzieję, że zamieszczane przez nas propozycje zadań do wykonania wypełnią naszym przedszkolakom wolny czas radosną zabawą i nauką w towarzystwie najbliższych.

Zachęcamy również do przesyłania zdjęć/fotorelacji z działań twórczych i edukacyjnych, dotyczących wykonywanych zadań przez dzieci (nie tylko tych przez nas polecanych) na adres: strona344@wp.pl


Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć

Informujemy, że zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również przesłać skanem na adres mailowy przedszkola/szkoły. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku Excel.

Adres naszej placówki: p344@edu.um.warszawa.pl

Jednocześnie informujemy, że sekretariat naszego przedszkola czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria przyjmowane są jedynie w zamkniętych kopertach.
Na potwierdzenie złożenia wniosku wydawany jest druk o treści:

Potwierdzam złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły dziecka (imię i nazwisko dziecka). Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dni od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.


W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

„dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą”

na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia do 31 marca br.

W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia, do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.

W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.


Change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland.

Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:

 1. Sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.
 2. Delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.

In case of problems with obtaining appropriate work certificates, institutions will accept parents’ statements granting their subsequent delivery.

Due to the Covid-19 virus outbreak, nurseries, kindergartens, primary and secondary schools will be closed from March 16. Teachers will send educational materials for individual work. In the coming days we will inform you about next steps.


Зміни в правилах запису до дитячих садків і перших класів початкових шкіл в звязку з #коронавірус:

Заяви прийматимуться до 20 березня. Батьки можуть скористатися двома можливостями:

 1. Надсилаючи скан заяви і інших документів електронною поштою на адресу навчального закладу. Електронні адреси і номера телефону навчальних закладів можна знайти на сайтах дитячих садків або на сайті Управління освіти edukacja.warszawa.pl
 2. Доставити документи в паперовому вигляді до навчального закладу. В закладах стосуються загострені санітарні процедури: рідина для дезінфекції рук, обмежений контакт з працівниками, збереження відповідньої 1,5 метрової відстані між присутніми в будинку. Консультації надаються лише по телефону або електронною поштою.

У випадку відсутності можливості отримати документи з місця роботи, навчальні заклади прийматимуть заяву батьків про пізнішу доставку документів з робочого місця.


Thay đổi các nguyên tắc tuyển chọn vào trường mẫu giáo và lớp một các trường phổ thông, trong liên quan đến coronavirus tại Ba Lan

Các đơn xin nhập trường sẽ được nhận đến ngày 20 tháng 3. Các phụ huynh có thể dùng hai cách sau:

 1. Gửi ảnh quét máy tính (scan) đơn xin nhập học và các tài liệu còn lại thông qua thư điện tử đến các địa chỉ email của trường. Địa chỉ email và số điện thoại của các trường có thể tìm thấy trên trang web của các trường hoặc trên trang của Phòng Giáo dục (Biuro Edukacji) edukacja.warszawa.pl trong mục Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne trong tập tin dạng exel.
 2. Mang tài liệu dưới dạng giấy đến trường nộp. Tại các trường các quy tắc vệ sinh đòi hỏi khắt khe hơn: dùng chất lỏng khử trùng, hạn chế tiếp xúc với nhân viên, giữ khoảng cách 1,5 mét giữa những người có mặt bên trong tòa nhà. Các thông tin giải thích, tư vấn chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc thư điện tử.

Trong trường hợp không thể nhận được giấy chứng nhận của nơi làm việc, trường học nhận văn bản cam kết của phụ huynh sẽ nộp giấy chứng nhận sau.

Liên quan đến dịch bệnh virus Covid-19 từ ngày 16 tháng 3, các nhà trẻ, trường mẫu giáo và các trường phổ thông cơ sở và trên phổ thông cơ sở sẽ đóng cửa. Các giáo viên sẽ gửi các tài liệu học tập cho từng cá nhân để tự học. Trong các ngày tới đây chúng tôi sẽ thông báo cho ông bà các bước tiếp theo.


UWAGA! PILNE!

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że przez okres dwóch tygodni (12 – 25 marca 2020 r.) zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

12 i 13 marca (czwartek – piątek) br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Do przedszkola będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki.  

Od poniedziałku 16 marca br. nasze przedszkole będzie zamknięte.

Rodzicu/Opiekunie,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.; w przedszkolu 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • w związku z tym, ze Twoje dziecka jest w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Do pobrania: OSWIADCZENIE-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-2020


Ogłoszenie

Uwaga Rodzice/Opiekunowie

Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi: katar,  kaszel, temperatura nie będą przyjmowane do grup.

W przedszkolu będą dokonywane pomiary temperatury.

Prosimy, w tym szczególnym okresie o monitorowanie stanu zdrowia dziecka.


Wydłużenie terminu składania prac konkursowych

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Termin składania prac konkursowych przedłużamy do 13 marca (piątek)

Ogłoszenie wyników konkursu 19 marca (czwartek)


Konkurs recytatorski „Zaczarowane słowa”

Już po raz 14, przedszkole Nr 145 „Czterolistna koniczynka” zorganizowało konkurs recytatorski. W tym roku prezentowane były wiersze Pani Doroty Gellner.

Nasze przedszkole reprezentowali: Dawid z grupy „Króliczków” i Helenka z grupy „Pingwinów”.

Dawid powiedział wiersz „Piłka”, a był to jego pierwszy publiczny występ na scenie. Natomiast Helenka brawurowo wykonała wiersz „Zły humorek”.
Brawo!!!

Rodzicom dziękujemy za dowiezienie dzieci na występ.

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursu.Wizyta uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych

W piątek 28 lutego gościliśmy grupę uczniów trzeciej klasy Zespołu Szkół Specjalnych. Grupa młodzieży miała okazję przyjrzeć się pracy na kuchni, zajęciom w grupach, a także wziąć udział z zabawach tanecznych.

GaleriaKomunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajduje informacja dla osób powracających z północnych Włoch.  Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.”

Informacja głównego inspektora sanitarnego dla osób powracających FORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH. Aktualizacja, 25.02.2020 r.


Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Po ostatniej aktualizacji strony www, wystąpiły trudności z dodawaniem nowych postów i zdjęć.

Prosimy o wyrozumiałość. Postaramy się jak najszybciej rozwiązać problemy.


Konkurs „Mój Eko Robot”

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów i Dzieci

do wzięcia udziału w naszym konkursie plastyczno – technicznym.

Format pracy: przestrzenny
Wielkość: max. 90 cm
Materiały użyte: surowce wtórne takie jak papier, kartony, plastik, aluminium, materiały tekstylne
Dodatkowe warunki: konstrukcja robota stabilna
Termin składania prac: do 6 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 13 marca 2020 r.

Cele konkursu:

 • Rozbudzenie zainteresowania robotyką i programowaniem 
 • Zainspirowanie dzieci do ponownego i kreatywnego wykorzystywania zbędnych materiałów  użytku codziennego (tu dodałabym coś o poszanowaniu środowiska)
 • Kształtowanie świadomego ograniczenia plastiku i wykorzystania jako surowce wtórne, w życiu codziennym 
 • Pobudzenie wyobraźni twórczej dzieci
 • Promowanie rodzicielstwa bliskości
 • Wspieranie i propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym

Regulamin konkursu


Dzień Otwarty

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci rozpoczynających od września edukacji na

Dzień Otwarty

4 marca 2020 r. (środa) godz. 16.30


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Biuro Edukacji miasta Stołecznego Warszawy zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do przedszkoli


Dyżur wakacyjny 2020

Na stronie Bura Edukacji zostały zamieszczone informacje dotyczące opieki wakacyjnej w warszawskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Informacje już wkrótce zostaną zamieszczone również na naszej stronie w zakładce Dyżur wakacyjny 2020.