ZAJĘCIA CERAMICZNE


W naszym przedszkolu od kilku lat odbywają się, prowadzone przez Panią Agatę zajęcia ceramiczne. Biorą w nich udział dzieci ze wszystkich oddziałów. Wychowankowie poznają materiał plastyczny, jakim jest glina. Doskonalą umiejętności lepienia na temat dowolny lub zaproponowany przez prowadzącą.