Grupa III – „Motylki”

Nasze nauczycielki to pani Karina Rodzoch i pani Agnieszka Sowik. Pomocą nauczyciela w naszej grupie jest pani Magda Bartków, a pracownikiem obsługi pani Alicja Lenarczyk.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC WRZESIEŃ 2022 R. 

Nasze przedszkole

 • Dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół,
 • Kształtowanie postawy przyjacielskiej,
 • Budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy,

Idzie jesień przez świat

 • Zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni,
 • Uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,
 • Poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca,
 • Przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru,
 • Poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów, 

SYTUACJE WYCHOWAWCZE:

 • Nauka wykonywania czynności porządkowych, w tym kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zabawy.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję, dzień dobry i do widzenia.

PLANOWANE WYDARZENIA W GRUPIE:

 • urodziny w grupie