Grupa III – „Motylki”

Nasze nauczycielki to pani Karina Rodzoch i pani Agnieszka Sowik. Pomocą nauczyciela w naszej grupie jest pani Magda Bartków, a pracownikiem obsługi pani Alicja Lenarczyk.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC STYCZEŃ 2023 R. 

Płynie czas

 • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,
 • poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów,
 • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,
 • nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,
 • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),
 • wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego,
 • budowanie wiadomości na temat nocy,
 • dostrzeganie rytmu dzień – noc,

Młodsi i starsi

 • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka,
 • poznanie zastosowania kalendarza,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku,
 • rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,
 • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,
 • przypomnienie techniki malowania farbami akwarelowymi,
 • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,

W zdrowym ciele, zdrowy duch

 • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania,
 • poznanie zawodu lekarzy udzielających pomocy ludziom i zwierzętom,
 • Poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,
 • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,
 • zachęcanie do aktywności ruchowej,
 • nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia,
 • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki),
 • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC LISTOPAD 2022 R. 

Nasza mała ojczyzna

 • poznanie pojęcia „wolność”,
 • poznanie różnych rodzajów domów, 
 • uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
 • poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,

Mój dom Polska

 • budowanie poczucia tożsamości narodowej,
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu, 
 • poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
 • zachęcanie do szanowania odmienności innych,
 • usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”,
 • poznanie różnych rodzajów domów, 
 • uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
 • poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,
 • poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
 • rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody, 

Pod jesiennym parasolem

 • Dostrzeganie i zapamiętywanie zjawisk atmosferycznych, charakterystycznych dla późnej jesieni (ochłodzenie, częste opady, silny wiatr, krótkie dni, brak liści na drzewach); 
 • wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • rozwijanie umiejętności matematycznych, 
 • poznanie dźwięków o różnej wysokości, 
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, 
 • rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,

SYTUACJE WYCHOWAWCZE:

 • Nauka wykonywania czynności porządkowych, w tym kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zabawy.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję, dzień dobry i do widzenia.

PLANOWANE WYDARZENIA W GRUPIE:

 • urodziny w grupie
 • uroczystość z okazji Dnia Niepodległości

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2022 R. 

Mokotowskie przedszkolaki na kółkach 2022

 • wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów,

My strażnicy Ziemi -propagowanie wśród najmłodszych  inicjatyw proekologicznych

 • zachęcanie dzieci do dbania o środowisko,
 • promowanie ekologicznego stylu życia,
 • zwrócenie uwagi na problem wycinki drzew; zanieczyszczenia lasów, wód i powietrza,

Jesienna przyroda

 • poznanie wartości „pracowitości”, 
 • zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni,
 • uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,
 • poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3, 
 • prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń, 
 • poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość, 
 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości),
 • poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy, 
 • wzbogacanie doświadczeń sensorycznych,
 • motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń,
 • poznanie nowej wartości „uprzejmości”, 
 • zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach,
 • poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie,
 • poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa),
 • poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych, 
 • poszerzanie doświadczeń kulinarnych, 
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw,
 • poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości, 
 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru (uprzejmość),
 • poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią,
 • rozwijanie poczucia jedności, 
 • poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy, 
 • uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin,
 • poznawanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony),

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC WRZESIEŃ 2022 R. 

Nasze przedszkole

 • Dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół,
 • Kształtowanie postawy przyjacielskiej,
 • Budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy,

Idzie jesień przez świat

 • Zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni,
 • Uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,
 • Poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca,
 • Przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru,
 • Poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów, 

SYTUACJE WYCHOWAWCZE:

 • Nauka wykonywania czynności porządkowych, w tym kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zabawy.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję, dzień dobry i do widzenia.

PLANOWANE WYDARZENIA W GRUPIE:

 • urodziny w grupie