Wrzesień 2020 r.

 • wprowadzenie pojęcia dobre maniery rozumianego jako znajomość zwyczajów i norm towarzyskich obowiązujących w danej grupie;
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych i właściwego zachowania się w rożnych sytuacjach;
 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
 •  rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, słuchowe różnicowanie samogłosek o, a, u, i;
 • różnicowanie pojęć prawa, lewa; kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie;
 •  nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy; kształtowanie umiejętności słuchania i kulturalnego prowadzenia rozmowy;
 • uświadamianie roli właściwego zachowania się w różnych sytuacjach;
 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez pracowników przedszkola lub szkoły;
 • wprowadzenie pojęcia odwaga rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawianie się złu;
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się za pomocą werbalnych i niewerbalnych środków wypowiedzi;
 • uświadamianie roli odwagi w codziennych sytuacjach w domu, przedszkolu lub szkole;
 • poznanie liter o, O, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów (budowanie modelu wyrazu);
 • utrwalanie zasad przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie umiejętności przekształcania rytmu ruchowego w graficzny; uświadamianie konieczności bezpiecznego zachowania się w ruchu pieszym.   

W okresie od 25 marca do 15 maja w zakładkach zamieszczamy zadania dla poszczególnych grup

Zachęcamy również do przesyłania zdjęć/fotorelacji z działań twórczych i edukacyjnych, dotyczących wykonywanych zadań przez dzieci (nie tylko tych przez nas polecanych) na adres: strona344@wp.pl

Cele:

Zabawa twórcza Jestem drzewem
Potrzebne materiały:
plastikowa butelka

przekładanie

 • Przekładanie butelki z ręki do ręki przed sobą, za sobą, nad głową (ćwiczenie w kształtowaniu postawy)
 • Siadamy, nóżki na kokardkę (siad skrzyżny) dz. rysuje butelką linię wokół siebie raz jedną, raz drugą ręką;

zabawka https://pin.it/547thAV

Prezentacja https://www.powtoon.com/online-presentation/fJnhxI5T1d6/praca-rolnika/?mode=movie#/

https://wordwall.net/play/1078/133/918

Jak wstawić na stronę przycisk (button) do pobrania, przenoszący w inne miejsce:
Otwierasz bloki – w Układ Strony rozwijasz zawartość – wybierasz Przyciski

Pojawia się przycisk, bury i ponury z tekstem „Dodaj tekst….” Uwaga, im dłuższy tekst tym dłuższy przycisk.

Aby zmienić kolor przycisku można:

 • po pojawieniu przycisku po prawej stronie wyświetla się cała gama narzędzi:
 • Kolor tekstu, Tło, Ustawienia Obramowania, Ustawienia odnośnika
 • wybierasz Kolor lub Gradient ( ja wybieram gradient w kolorach – pierwszy z listy lub ostatni)
 • PROSZĘ nie szalej w kolorystyce, bo i tak zmienię na te dwa odcienie 😛
 • Można też wybrać zaokrąglenia – ja ustawiłam sobie na 9 lub 10

http://wheelofnames.com/pl/hd8-v8g