RODO

wpis w: Aktualności 2020/2021 | 0

Aktualizacja RODO

Szanowni Państwo

W związku z przeprowadzonym dniu 05.11.2020 r. audytem  dotyczącym RODO, wg wydanych zaleceń zostały zaktualizowane wzory dokumentów skierowane do rodziców/opiekunów  dotyczące deklaracji udzielania zgód, oświadczeń oraz upoważnień.

Okres obwiązywania wszystkich w/w dokumentów dotyczy całego okresu pobytu dziecka w przedszkolu
z wyjątkiem upoważnień na odbiór dzieci (tylko jeden rok szkolny), wymaga podpisu obojga rodziców.

W związku koniecznością posiadania od Państwa aktualnych dokumentów prosimy o dostarczenie ich do placówki do dnia 30.11.2020 r.

Jednocześnie do czasu braku aktualnych zgód na zamieszczanie wizerunku, nagrań wideo z udziałem dzieci oraz zgód na publikowanie ich twórczości na stronie nie będą one umieszczane na stronie internetowej przedszkola.