Pingwiny on – line


Piątek 27.03 Papierowy Tulipan

Cele:
– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
– rozwijanie orientacji na płaszczyźnie kartki oraz rozwijanie wyobraźni przestzrennej
– wdrażanie do zachowania estetyki wykonywanej pracy


Czwartek i piątek 26.03 Tulipan

CELE:  Doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadanie się na temat jego treści
Wprowadzenie litery C,c  

Słuchanie opowiadania „O żółtym tulipanie „(Można poprosić dziecko ,aby uważnie słuchało i postarało się zapamiętać jak najwięcej szczegółów)

O żółtym tulipanie” Maria Różycka

W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipanek. Maleńki Tulipan, jak wszystkie

małe dzieci, spał całymi dniami.

Wokoło było bowiem bardzo cicho i ciemno. Pewnego dnia obudziło go lekkie pukanie

do drzwi.

− Kto tam? – zapytał obudzony ze snu Tulipanek.

− To ja. Deszczyk. Chcę wejść do ciebie. Nie bój się maleńki. Otwórz.

− Nie, nie chcę. Nie otworzę – powiedział Tulipanek i odwróciwszy się na drugą stronę, znów

smacznie zasnął.

Po chwili mały Tulipanek znów usłyszał pukanie.

− Puk! Puk! Puk!

− Kto tam?

− To ja. Deszcz. Pozwól mi wejść do swego domku.

− Nie, nie chcę, abyś mnie zamoczył. Pozwól mi spać spokojnie.

Po pewnym czasie Tulipanek usłyszał znów pukanie i cieniutki, miły głosik wyszeptał:

− Tulipanku, wpuść mnie!

− Ktoś ty?

− Promyk słoneczny – odpowiedział cieniutki głosik.

− O, nie potrzebuję cię. Idź sobie.

Ale promyk słoneczny nie chciał odejść. Po chwili zajrzał do domu tulipanowego przez

dziurkę od klucza i zapukał.

Kto tam puka? – zapytał zżółkły ze złości Tulipanek.

− To my Deszcz i Słońce. My chcemy wejść do ciebie!

Wtedy Tulipanek pomyślał:

„Ha, muszę jednak otworzyć, bo dwojgu nie dam rady”. I otworzył.

Wtedy Deszcz i Promyk wpadli do domu tulipanowego. Deszcz chwycił przestraszonego

Tulipanka za jedną rękę. Promyk słońca za drugą i unieśli go wysoko, aż pod sam sufit.

Mały żółty Tulipanek uderzył główką o sufit swego domku i przebił go… I, o dziwo znalazł

się wśród pięknego ogrodu, na zielonej trawce. Była wczesna wiosna. Promyki Słońca padały

na żółtą główkę Tulipanka. A rano przyszły dzieci i zawołały:

− Patrzcie! Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana!

− Teraz już na pewno będzie wiosna!

Zadanie I
Prowadzenie  rozmowy na temat opowiadania:
Gdzie mieszkał Tulipanek? Kto najpierw odwiedził Tulipana?
Czy Tulipanek wpuścił do swojego mieszkania deszczyk?
Dlaczego nie? Kto przyszed potem do Tulipana?
Czy Tulipan otworzył drzwi słonku? Kto zobaczył Tulipana?
Co powiedziały dzieci?

Zadanie II
Można zaprezentować dziecku kształt tulipana i prowadzić analizę słuchową wyrazu „tulipan” lub Dzielenie  go na sylaby i przeliczanie

Zadanie III.
Oglądanie części rośliny i nazywanie jej: cebulka łodyga, liście, płatki.

Zadanie IV
„C jak cebulka” – prezentacja litery c, C
Można poprosić dziecko o wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym: ce-bul-ka, o zaproponowanie innego gestu, który pozwoli łatwo pokazać podział na sylaby, np. tupanie, dotykanie podłogi jednym palcem ,podskoki.

Zadanie V
Tworzymy model głoskowy wyrazu cebula  -kartoniki niebieskie (spółgłoski)i czerwone (samogłoski).Dziecko  przelicza głoski i układa kartoniki wg.modelu

-dziecko może ułożyć literę C, c  ze sznurka i przejść bez kapci po literze w sposób zgodny z kierunkiem pisania.

Zadanie VI
Narysuj opowiadanie, które wysłuchałęś w formie historyjki obrazkowej, uwzględniając wstęp, rozwinięcie i zakończenie.


Środa 25.03 Zabawy gimnastyczne

Cele:
– roziwjanie ogólnej sprawności ruchowej
– ćwiczenia wszystkich grup mięśniowych
– zacieśnianie więzi rodzic-dziecko

Zabawa „Wspólne kroki”– dziecko i rodzic w parach; dziecko opiera się stopami na stopach dorosłego i próbuje utrzymać równowagę.

Zabawa „Przepychanka”– para oparta o siebie plecami i zadaniem ich jest wypchanie przeciwnika na przeciwną stronę czyli pchanie się na siebie plecami.

Zabawa „Cukierek”– dziecko zwinięte leży na podłodze, rodzic próbuje rozwinąć zwinięty cukierek, czyli rozprostować dziecko, a te stawia opór.

Zabawa „Skała”- rodzic stoi nieruchomo, a dziecko próbuje go przesunąć.

Zabawa „ Statki” – dziecko leży na plecach na dywaniku, rodzic ciągnie je za nogi

Zabawa „ Zaprzęg” – dziecko leży na brzuchu na podłodze , a rodzic ciągnie je za ręce

Zabawa „ Sięgnij słoneczka”– rodzic trzyma wysoko przedmiot, dziecko ma dosięgnąć we wznosie na palcach lub w podskoku.

Zabawa w „Mostek” -rodzic tworzy most w klęku podpartym ,dziecko wdrapuje się na „most „i prześlizguje pod nim.

Zabawa „Naleśnik” -rodzic zawija dziecko w kocyk (jak naleśnik) i toczymy po podłodze.