Język angielski w grupach I, III i IV

Pani Małgosia przygotowała dla was materiały.

Wody i oceany

Cele:

 • poszerzanie słownictwa czynnego dzieci (ocean, water,  sea, river, stream, waterfall, lake, pond),
 • doskonalenie skupienia uwagi.

BODY PARTS – FACE and LEGS

Cele:
– rozwijanie i utrwalenie słownictwa czynnego z zakresu części ciała


Universal Children’s Day

Cele:

 • rozwijanie ekspresji ruchowej
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • doskonalenie spostrzegawczości i skupienia uwagi
 • wzbogacanie słownictwa czynnego (let’s star jump – skok: gwiazda, jump forward – skok do przodu, jump left – skok w lewą stronę, shuffle your feet – przekładaj nogi, shake your hands up high – potrząśnij rękami wysoko w górze, shake your hand down low – potrząśnij rękami nisko na dole, spin – obrót, twist – skręt), powtórzenie słownictwa z zakresu części ciała

Dance Song for Children – Let’s Star Jump

Let’s star jump / x2

To this song

Jump forward, jump back now,

And shuffle, shuffle, shuffle your feet /x3

Jump left, jump right now, / x3

To this song

Twist song

Can you shake your hands up high?

And can you touch your nose?

Can you shake your hands down low?

And can you touch your toes?

Can you jump forward, forward? Can you jump back, back?

And can you spin like this?

Can you jump left? Can you jump right?

And can you do the twist?

Memory Game – body parts


HAPPY MOTHER’S DAY!

Cele:

 • utrwalanie słownictwa z tematyki zwierząt gospodarskich,
 • utrwalanie czasowników związanych z poruszaniem się (jump, touch, freeze = stop, stomp, clap),
 • wzmocnienie poczucia przynależności oraz budowanie relacji,
 • doskonalenie skupienia uwagi,
 • poszerzanie słownictwa czynnego dzieci.

Zaśpiewaj piosenkę i powtórz gesty

Tekst piosenki:

If you love your mommy clap your hands / 4X

Happy Mother’s Day I love you more than I can say

You mean the world to me, happy Mother’s Day

If you love your mommy stomp your feet / 4X

Happy Mother’s Day I love you more than I can say

You mean the world to me, happy Mother’s Day

Jump up and down,

Touch your elbow, knee, toes

Now freeze

Touch your hipbones, wrists, nose

Blow a kiss

Memory game: Farm Animals


Number  1-10  &  Farm animals

Cel lekcji:

 • utrwalanie słownictwa z tematyki zwierząt gospodarskich,
 • utrwalenie umiejętności  w odliczeniu od 1 do 0 w języku angielskim.
 • poszerzanie słownictwa czynnego dzieci.

Gra nr 1: Numbers 1 – 10

Click on the speakers to listen. Then drag and drop the numbers to their corresponding places.

Gra nr 2: farm animals (listen and match)

Gra nr 3: Farm animal
Farm animals (true or false)


I can count to 20

& FARM ANIMALS

Drogi Rodzicu,

Pierwszym krokiem ku poprawie uzyskiwania wyników w nauce języka jest zrozumienie, w  jaki sposób nauka przekłada się na pamięć długotrwałą. W przeciwieństwie do dorosłych, którzy pamiętają większość z tego, co zobaczą, dzieci przyswajają i zachowują wiedzę równie dobrze za pośrednictwem słuchu, wzroku i działania. Ważne jest, aby umożliwić dzieciom wielokrotny kontakt z nowym słownictwem w sposób możliwie najbardziej dla nich ciekawy. Dzisiaj przygotowałam piosenkę z liczebnikami od 1 do 20 w powiązaniu z czasownikami określającymi ruch oraz grę w liczby. Dla najmłodszych słownictwo o zwierzętach gospodarskich.

Cele:

– utrwalanie słownictwa z tematyki zwierząt gospodarskich,
– utrwalanie czasowników związanych z poruszaniem się (jump, spin, stop, let’s sing),
– ćwiczenia w odliczeniu od 1 do 20 w języku angielskim, powiązanie dźwięku z zapisem znaku graficznego, doskonalenie motoryki małej poprzez umieszczanie cyfry na osi liczbowej.
– poszerzanie słownictwa czynnego dzieci.

Wariant 1 – FARM ANIMALS (dla najmłodszych dzieci)

KROK 1

Przedszkolaku, obejrzyj filmy.

KROK 2 Zagraj w grę: wyszukaj pary

Wariant 2 – Counting from 1 to 20

KROK 1 Przedszkolaku, obejrzyj film. Powtarzaj słowa i gesty

Tekst piosenki:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10

Jump, jump, jump, jump

Spin, spin, spin, spin, STOP

Let’s sing one more time

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Jump, jump, jump, jump

Spin, spin, spin, spin, STOP

Let’s sing one more time

I can count to 20

KROK 2

Zagraj w grę: wyszukaj pary z zapisem graficznym cyfr i ich wymową w języku angielskim. GRA 1:

KROK 3 GRA 1

Krok 3


Memory – FARM ANIMALS & WILD ANIMALS & EASTER TIME

Drogi Rodzicu,

Krótkie, zaledwie parominutowe ćwiczenie powtórzeniowe typu Memory umożliwi dziecku lepsze zapamiętanie słownictwa. Dzisiaj gry w łączenie par poprzez dopasowywanie obrazu do dźwięku z wykorzystaniem słownictwa z tematyki świata zwierząt oraz powtórzenie wielkanocnych symboli.

Cel:

– wzbogacanie zasobu słownictwa, kształtowanie świadomości wyrazu,

 – doskonalenie  koncentracji, spostrzegania,

– rozwijanie percepcji słuchowej,

– ćwiczenie motoryki małej.


Let’s do the Emotions Hokey Pokey!

Drogi Rodzicu,

Angielski to nie tylko jeden z przedmiotów w programie nauczania. Jako język jest przede wszystkim środkiem porozumiewania się i wyrażania siebie. Dzisiaj słownictwa z zakresu emocji w formie piosenek i gier Memory.

Cel:  (Learn different emotions. Learn about feelings. Express yourself. English song for children.)

 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji ruchem
 • doskonali umiejętności odtwarzania mimiki
 • rozwija empatię
 • doskonali skupienie uwagi podczas słuchania utworu
 • utrwalenie słownictwa (happy, sad, scared, angry, silly), wprowadzenie nowego słownictwa (shy – nieśmiały, offended – obrażony, ashamed – zawstydzony, suprised – zdziwiony)

Wariant 1 (najprostszy dla najmłodszych dzieci)

Wariant 2

Zaśpiewaj piosenkę i naśladuj gesty. Następnie zagraj w grę: MEMORY-Emotions

Tekst piosenki:

All right everybody, let’s do the Emotions Hokey Pokey!

You put your HAPPY face in,           

you take your HAPPY face out,

you put your HAPPY face in

and you shake it all about

You do the hokey pokey

and turn yourself around, Everybody turn around! (clap, clap)

……………………………../SAD / ANGRYSCARED / SURPISED / SILLY……………………


Memory – BUGS & INSECTS (OWADY)

Drogi Rodzicu,

Krótkie, zaledwie parominutowe ćwiczenie powtórzeniowe typu memory umożliwi dziecku lepsze zapamiętanie słownictwa. Dzisiaj gry w łączenie par poprzez dopasowywanie obrazu do dźwięku z wykorzystaniem słownictwa z tematyki świata przyrody – OWADY.

Cel:

– wzbogacanie zasobu słownictwa, kształtowanie świadomości wyrazu,

 – doskonalenie  koncentracji, spostrzegania,

– rozwijanie percepcji słuchowej,

– ćwiczenie motoryki małej.


Drogi Rodzicu,

Opanowanie nowego języka wymaga ciągłych repetycji. Krótkie, zaledwie parominutowe ćwiczenie powtórzeniowe typu memory z wykorzystaniem ruchomych owoców, umożliwi dziecku lepsze zapamiętanie słownictwa. Dzisiaj przygotowałam grę w łączenie par poprzez dopasowywanie obrazu do dźwięku z wykorzystaniem słownictwa, które było już przedmiotem lekcji j. angielskiego.

Cel:

– wzbogacanie zasobu słownictwa, kształtowanie świadomości wyrazu,

 – doskonalenie  koncentracji, spostrzegania,

– rozwijanie percepcji słuchowej,

– ćwiczenie motoryki małej.

Owoce ruchome – memory.


Hello. Let’s play some music.

Drogi Rodzicu,

Szczególnie istotne w nauce nowego języka jest odwoływanie się do dziecięcych zainteresowań. Dźwięki różnych instrumentów muzycznych, gra pełna kolorowych ruchomych kart zachęci malca do nauki. Dzisiaj trzy piosenki i do każdej z nich gra edukacyjna, która umożliwi utrwalenie słownictwa.

Cel: – utrwalenie słownictwa z zakresu tematyki instrumentów muzycznych: (guitar – gitara, piano – pianino, drum – bęben, tuba – tuba, trumpet – trąbka, trombone – puzon, clarinet – klarnet, flute – flet, cymbal – talerz, violin – skrzypce, tambourine – tamburyn, triangle – trójkąt) – łączenie obrazów w pary (obraz i dźwięk).

– ćwiczenie skupienia uwagi

Wariant 1 (najprostszy dla najmłodszych dzieci)

Tekst piosenki „Play Song for Kids”:

Guitar, play the guitar. / (piano, drums)
Zagraj w grę – połącz obraz z dźwiękiem

Wariant 2 Posłuchaj piosenki

Tekst piosenki „When The Band Comes Marching In”:

When the drum comes marching in . It goes. / tuba (tuba), trumpet (trąbka), trombone (puzon), clarinet (klarnet), flute (flet), cymbal (talerz), band (orkiestra).

Kiedy bęben wchodzi maszerując.


Zagraj w grę – połącz obraz z dźwiękiem

Wariant 3 Posłuchaj piosenki

Tekst piosenki „Musical instruments”:

Plink, Plink, Plink, Plink, Piano

La, La, La, La, Violin

Pah, Pah, Pah, Pah, Trumpet

Bum, Bum, Bum, Bum, Drum

We are playing music.

Dinga, Dinga, Dinga, Dinga Guitar

Tang, Tang, Tang, Tang, Tambourine

Jingle, Jingle, Jingle, Jingle Triangle

We are playing music.
Zagraj w grę – połącz obraz z dźwiękiem


Drogi Rodzicu,

Krótkie, zaledwie parominutowe ćwiczenie powtórzeniowe umożliwi dziecku lepsze zapamiętanie słownictwa. Dzisiaj przygotowałam grę w łączenie par poprzez dopasowywanie obrazu do dźwięku. Połączenie dźwięku i obrazu to najbardziej efektywny i naturalny sposób uczenia nowego języka.

Cele:
– utrwalenie słownictwa z tematyki świata przyrody: (whiskers, tree, rabbit, the moon, the sun, butterfly, lion, mountain, mane, fox) – dopasowywanie obrazów w pary po nazwie i dźwięku

– doskonali umiejętność analizy i syntezy wyrazów

– ćwiczenie skupienia uwagi

Połącz wyrazy w pary – dopasuj obraz do dźwięku


Drogi Rodzicu,

Możemy wspierać rosnącą komunikatywność dziecka poprzez krótkie, zaledwie parominutowe ćwiczenia. Ważne jest, aby umożliwić dzieciom wielokrotny kontakt z nowym słownictwem w sposób możliwie najbardziej dla nich ciekawy. Dzisiaj przygotowałam piosenkę z liczebnikami od 1 do 10 w powiązaniu z czasownikami określającymi ruch oraz grę w liczby.

Cele:
– utrwalanie czasowników związanych z poruszaniem się (go, jump, step forward, step back, spin around),
– ćwiczenia w odliczeniu od 1 do 10 w języku angielskim, powiązanie dźwięku z zapisem znaku graficznego, doskonalenie motoryki małej poprzez umieszczanie cyfry na osi liczbowej.
– poszerzanie słownictwa czynnego dzieci.

Wariant 1

Przedszkolaku, obejrzyj film. Powtarzaj słowa i gesty.

Tekst piosenki:

1, 2, 3, 4, 5, jump

6, 7 ,8, 9, 10 jump

1, 2, 3, Step forward

1, 2, 3, Step back

1, 2, 3, Spin around

Wariant 2 Zagraj w grę: wyszukaj pary z zapisem graficznym cyfr i ich wymową w języku angielskim

Wariant 3 Umieść cyfry na osi liczbowej


Get squiggling! (Malowanki)

Drogi Rodzicu,

Słownik dziecka wzbogaca się stopniowo, słowo po słowie. Nowe wyrazy wiążą z kategoriami i okolicznościami już znanymi. Kolejne słowa łatwiej jest zapamiętać, kiedy łączą się z tymi, które zostały już dobrze utrwalone. To jest naturalna droga przyswajania języka.

Ważne jest, aby na różne sposoby stymulować językowy rozwój małego człowieka. Proces budowy tych umiejętności cały czas się bowiem toczy, nawet wówczas, kiedy nie słyszymy jeszcze efektów!

Drogie dzieci, dzisiaj malujemy psa i jego domek – czyli budę. Nauczymy się też malować balon.

Cel:

 • ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu
 • utrwalenie znanych już dzieciom słów: „dog”, „pad”, „leg”, „nose”, ear”, „circle” z poszerzeniem słownictwa o nowe wyrazy: „bloodhound” (pies tropiciel), „kennel” (buda dla psa), „doghouse” (buda dla psa), „tail” (ogon), triangle (trójkąt), square (kwadrat), „balloon (balon).
 • ćwiczenie mini-dialogów: „What do you see? –“I see …”

Obejrzyjcie video narysujcie psa, budę, która jest jego domkiem oraz balon. Ja tak narysowałam. A jak Wam udał się rysunek? Pokolorujcie ten rysunek, dorysujcie słońce (the sun), kwiat (flower) i drzewo (tree).

What do you see, here? Co tutaj widzicie?


Drogi Rodzicu,

Uczenie się przez działanie bardziej sprzyja przyswojeniu przez małego człowieka umiejętności językowych niż tylko słuchanie. Język zyskuje na znaczeniu w oczach dziecka, kiedy może przy jego pomocy kontaktować się z otoczeniem lub wykorzystywać go w zabawie. Dzisiaj przy piosence nauczymy się pytania: What do you see? oraz odpowiedzi na to pytanie: „I see …”. Jest to istotny etap w edukacji, ponieważ dalej będziemy używać już tylko tego zwrotu przy wprowadzaniu nowego słownictwa i jego utrwalaniu.

Cele:

 • doskonalenie wymowy w j. angielskim z ćwiczeniem umiejętności rozumienia ze słuchu
 • utrwalenie znanych już dzieciom słów z tematyki świata zwierząt i roślin oraz natury: „elephant”, „bear”, „rabbit”, „rainbow”, „star”, „flower”, „butterfly”, „whiskers”, „mane”, „watermelon”, z poszerzeniem słownictwa o nowe wyrazy „the moon” (księżyc), „river” (rzeka), „mountain” (góra), „fox” (lis), „bat” (nietoperz), „tree” (drzewo).
 • Ćwiczenie mini-dialogów: „What do you see? –“I see …”

What do you see song? Nature and animals

Tekst piosenki:

What do you see? , what do you see? – co widzisz?

I see the sky, / (the sun, a tree, a rabbit), – widzę niebo, /(słońce, drzewo, królika)

stop – say, what do you see/ x2  – stop, powiedz co widzisz

I see a mountain, / (a river, a rainbow, a fox), – widzę góry, /(rzekę, tęczę, lisa)

stop – say, what do you see/ x2

I see a flower, /(the moon, a star, a bat) – widzę kwiat, /(księżyc, gwiazdę, nietoperza)

Wariant 1 – Oglądanie video, słuchanie, śpiewanie i powtarzanie gestów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymowę.

Wariant 2 – Oglądanie video i zabawy w sekwencje wyrazowe.

KROK 1 – Tłumaczymy dziecku tytuł piosenki i uczymy je stawiania pytania: What do you see? Poniżej dwa warianty dla bardzo małych dzieci (symbole w zapisie) i tych trochę starszych (wyrazy w zapisie).

KROK 2 – Utrwalanie słownictwa przy pomocy zabawy w sekwencje wyrazowe. Prosimy dziecko, żeby w każdym wierszu odnalazło regułę zgodnie z którą zostały ułożone obrazki i wybrało z listy, którą umieściłam obok szachownicy po prawej stronie, właściwy obrazek w celu uzupełnienia ostatniego pola w każdym wierszu. (W celu utrudnienia zadania dodałam do listy obrazki dodatkowe, które nie pasują do układanki).

Na koniec zadajemy dziecku pytanie: What do you see? i wskazujemy kolejne obrazki, w celu zachęcenia go do tego, żeby jeszcze raz powtórzyło nazwy wszystkich obrazków.  Poniżej sekwencje wyrazowe:

Star – the sun – star – the sun -? STAR?

Fox – star – fox – star – ? FOX?

Flower – mountain – mountain – flower – ? MOUNTAIN?

Tree – river – the moon – tree – ? RIVER?

Nigdzie nie pasuje: – ? THE SUN?


The sun – the moon – the sun – the moon – the sun – the moon – ? THE SUN?

The moon – the sun – the moon – the sun – the moon – the sun – ? THE MOON?

Mountain – mountain – star – mountain – mountain – star – ? MOUNTAIN?

Tree – star – tree – star – tree – star – ? TREE?

Flower – the moon – river – flower – the moon – river – ? FLOWER?

Nigdzie nie pasuje: – ? STAR?

Powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć:

Zadanie: Wybierz z listy właściwy obrazek, który pasuje do układu obrazków w każdym wierszu szachownicy. Podaj w j. angielskim nazwy wszystkich obrazków.  Zachęcamy dziecko do tej czynności poprzez pytanie: What do you see, here? Podpowiadamy schemat odpowiedzi, jeśli dziecko jeszcze go nie utrwaliło: I see ….

Elefant – rabbit – mane – butterfly – elefant – rabbit – ? MANE?

Star – the moon – star – the moon – star – the moon – ? STAR?

Mountain – mountain – river – mountain – mountain – river – ? MOUNTAIN?

The sun – the sun – the sun – flower – the sun – the sun – ? THE SUN?

Fox – whiskers – bear – fox – whiskers – bear – ?FOX?

Nigdzie nie pasuje: ?WHISKERS?


Elefant – snail – rabbit – elefant – snail – rabbit – ?ELEFANT?

Star – fox – star – fox – star – fox – ?STAR?

Mountain – flower – the sun – mountain – flower – the sun – ?MOUNTAIN?

Watermelon – apple – butterfly – butterfly – butterfly – watermelon – ?APPLE?

Jellyfish – spider – ice cream – jelly fish – spider – ice cream – ?JELLYFISH?

Nigdzie nie pasuje: ?THE SUN? , ?FLOWER?, ?SNAIL?, ?RIVER?, ?RABBIT?


Drogi Rodzicu,

Wplatajmy język angielski w codzienne czynności dziecka!  Dzisiaj proponujęWam zajęcia: „Mamo, potrafię narysować lwa!”. Z badań wynika, że dzieci potrafią uczyć się szybko i skutecznie. Zapamiętują układ mięśni twarzy, jaki towarzyszy wymowie każdego nowego dźwięku. Dziecko ma niezwykle elastyczny i miękki aparat mowy, dzięki czemu może opanować artykulację każdego języka w sposób perfekcyjny. Najbardziej odpowiedni okres na rozpoczęcie drugiego języka jest krótki i łatwo go przeoczyć!

Z okazji DNIA ZIEMI, przygotowałam zielone karty, a lorneta zachęca młodego człowieka do obserwowania otoczenia.

Cel:

 • doskonalenie wymowy w j. angielskim z ćwiczeniem umiejętności rozumienia ze słuchu
 • utrwalenie znanych już dzieciom słów z tematyki świata zwierząt: „monkey”, „elephant”, „bear”, „lion”, poszerzenie słownictwa o wyrazy „mane” (grzywa), „whiskers” (wąsy – włosy czuciowe u zwierząt), „binoculars” (lornetka), „pad” (notatnik, bloczek), „crayon” (kredka świecowa).
 • Ćwiczenie mini-dialogów: „Where is the lion? –“Here. I see the lion.”

Song : Where is the lion?

Tekst piosenki:

Where is the monkey. /elephant, /bear, /lion.  – gdzie jest małpa, słoń, niedźwiedź, lew

Here. I see the monkey. /elephant, /bear, /lion. – Tutaj. Widzę małpę, /słonia, /niedźwiedzia, /lwa.

Utrwalenie słownictwa: KROK 1 – Drogi Rodzicu przygotuj dwie karty z obrazami zdań z dialogu. Na pierwszej karcie narysuj LWA ze znakiem zapytania, na kolejnej: LWA i oczy. Poproś dziecko, żeby powtórzyło kilka razy zwroty: Where is the lion? i dalej: Here. I see the lion. Następnie dziecko zamyka oczy, a Ty chowasz jedną kartę. Dziecko wypowiada w języku angielskim zwrot dotyczący obrazu z ukrytej karty.

To samo zrób dla słów: MANE (grzywa), WHISKERS (wąsy), BINOCULARS (lornetka).

KROK 2 – Tworzymy sekwencje wyrazowe i prosimy dziecko, żeby odszukało prawidłowość w układaniu kolejnych obrazków w wierszach na szachownicy, a następnie uzupełniło ostatnie pole zgodnie z odnalezionym wzorem.

Prosimy dziecko, żeby czytało kolejno obrazy w całym wierszu. Odczytywanie wyrazów w danym wierszu powtarzamy kilka razy, zanim przejdziemy do kolejnego wiersza.  Najlepiej wykonywać to w rytm melodii np. z nagrania video. Przykłady sekwencji w wierszach:

Lion – bear -lion -bear -?LION?

Whiskers – elephant – whiskers – elephant -?WHISKERS?

Mane – whiskers – mane – whiskers- ?MANE?

Elephant – mane – lion—whiskers – ?ELEPHANT?


1, 2, 3, play with me !

Drogi Rodzicu,

Wplatajmy język angielski w zabawę z dzieckiem!  Dzisiaj proponuję Wam zabawę: „Kamień, nożyczki, papier”, która rozwija wyobraźnię przestrzenną dziecka. Proponuje tę samą zabawę w kilku zestawach słownych w celu utrwalenia i poszerzenia słownictwa angielskiego. Drodzy Rodzice wybierzcie razem ten sposób zabawy, który będzie atrakcyjny dla Twojego dziecka.

Cel:  poszerzenie słownictwa i utrwalenie znanych już dzieciom słów, rozwijanie mowy czynnej i doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu z wykorzystaniem piosenki: „Rock, scissors, paper”.

Song 1: Rock, scissors, paper – 1.  – słowa: butterfly (motyl), snail (ślimak), crab (krab), lion (lew)

Song 2: Rock, scissors, paper. – 2  – słowa: helicopter (helikopter), Pinocchio (Pinokio), seesaw (huśtawka), ice cream cone (lody w wafelku w kształcie rożka)

Song 3: Rock, scissors, paper. – 3 – słowa: bear (niedźwiedź), rabbit (królik), jellyfish (meduza), Peek-a-boo (a kuku!)

Tekst piosenki:

Rock, scissors, paper. /x2  –    kamień, nożyczki, papier

1, 2, 3 play with me.                1, 2, 3 pobaw się ze mną.

Right hand (ROCK, or SCISSORS, or PAPER).           – prawa ręka (kamień, nożyczki, papier)

Left hand (ROCK, or SCISSORS, or PAPER).  – lewa ręka (kamień, nożyczki, papier

Wariant 1

Śpiewamy z dzieckiem piosenkę i powtarzamy gesty, jak w nagraniu video.

Wariant 2

KROK 1 
– Najpierw uczymy trzech słów: ROCK, SCISSORS, PAPER. Wprowadzamy słowa za pomocą kart obrazkowych. Wskazujemy na karty i wykonujemy właściwy gest dłoni oraz jednocześnie wypowiadamy kolejno słowa: Rock, Scissors, Paper. Dobrze jest użyć trzech różnych kolorów dla każdego obrazu. Im więcej różnych bodźców stymulujących mózg, tym informacja lepiej zostanie zapamiętana.

Poproś dziecko, żeby podało w języku angielskim nazwy obrazów na karcie. Następnie dziecko zamyka oczy, a Ty chowasz jedną kartę. Dziecko wypowiada w języku angielskim nazwę obrazu z ukrytej karty i/lub wykonuje gest przedstawiający obraz z ukrytej karty, (jak na ilustracji poniżej).

KROK 2
– Tworzymy sekwencje wyrazowe i prosimy dziecko, żeby odnalazło szyfr w każdym wierszu szachownicy, w celu uzupełnienia ostatniego pola w danym wierszu. Następnie prosimy dziecko, żeby czytało kolejno obrazy w całym wierszu. Odczytywanie wyrazów w danym wierszu powtarzamy kilka razy, zanim przejdziemy do kolejnego wiersza.  Najlepiej wykonywać to w rytm melodii np. z nagrania video. Ćwiczenie to rozwija inteligencję matematyczną a powtarzane słowa trwale zapadają w pamięć. Przykłady sekwencji w wierszach:

Rabbit – butterfly – rabbit – butterfly – ?RABBIT?         Lion – ice cream – lion – ice cream – ?LION?

Bear – snail – bear – snail – ?BEAR?                            Snail – ice cream – rabbit – snail – ?ICE CREAM?

Jellyfish – snail – butterfly – jellyfish – ?SNAIL?            Jellyfish – helicopter – lion – jellyfish – ?HELICOPTER?

Jellyfish – butterfly – rabbit – bear – ?Jellyfish?                       Seesaw – bear -seesaw – bear?SEESAW?

Wariant 3
– dla dzieci, które są bardziej zaawansowane językowo i dobrze opanowały słownictwo z tych filmów video.

Zadajemy dziecku pytania i prosimy, żeby udzieliło odpowiedzi w języku angielskim. Przykłady pytań:
– Jakie poznałeś postaci bajkowe, które można pokazać za pomocą obu rąk złożonych w pięść w geście kamienia?
– Jaki znasz deser, który jemy najczęściej latem? Można go pokazać za pomocą prawej ręki w geście nożyczek i lewej – w geście kamienia.

– Podaj nazwę zwierzęcia, które żyje w morzu, za pomocą prawej ręki w geście kamienia i lewej – w geście papieru.

– Podaj nazwę zwierzęcia, które mieszka na farmie, za pomocą obu rąk pokazujących papier.

Udanej zabawy!


Such a lovely weather !

Cele:
– wzbogacanie słownictwa dziecka o terminy związane z pogodą

 1. Weather song for kids: the Sun comes up

Tekst piosenki:

How’s the weather?

The sun comes up, up, up.        

The rain comes down, down, down.

It’s sunny/ x3.   (It’s rainy/ x3)                   (It’s cloudy/ x3)               (It’s snowy/ x3)

Proponuje kilka zabaw w celu utrwalenia słownictwa. Drodzy Rodzice wybierzcie razem ten sposób zabawy, który będzie atrakcyjny dla Twojego dziecka.

Wariant I

Śpiewamy piosenkę razem, powtarzając słowa i gesty jak w filmiku.

Wariant II

Drogi Rodzicu przygotuj trzy karty z obrazami pogody. Na pierwszej karcie narysuj SŁOŃCE, na kolejnych: DESZCZ, CHMURY albo ŚNIEG. Zapytaj dziecko w języku angielskim jaka jest pogoda: How’s the weather? Poproś dziecko, żeby podało w języku angielskim nazwy obrazów na karcie: the SUN, RAIN, CLOUD, albo SNOW. Następnie dziecko zamyka oczy, a Ty chowasz jedną kartę. Dziecko wypowiada w języku angielskim nazwę obrazu z ukrytej karty.

Wariant III

Umieszczamy karty z rysunkami pogody w różnych miejscach pokoju. Za każdym razem, kiedy wybieramy miejsce w pokoju, wypowiadamy głośno w języku angielskim – słowo z nazwą obrazu z karty. Następnie prosimy dziecko, żeby podało nam kartę obrazującą słowo, które wypowiadamy: the SUN, RAIN, CLOUD, SNOW.

Wariant IV

Drogi Rodzicu przygotuj dwie karty z obrazami pogody. Na pierwszej karcie narysuj SŁOŃCE ze strzałkami skierowanymi ku górze, na kolejnej: DESZCZ i strzałki skierowane do dołu. Poproś dziecko, żeby powtórzyło kilka razy zwroty: the sun comes up i dalej: the rain comes down. Następnie dziecko zamyka oczy, a Ty chowasz jedną kartę. Dziecko wypowiada w języku angielskim zwrot dotyczący obrazu z ukrytej karty.

Wariant V

Tworzenie sekwencji wyrazowych z odgadywanie ukrytego wzoru, w celu utrwalenia nowego słownictwa.

Wariant VI

Opowiadanie krótkiej historyjki. Jest to odtworzenie z pamięci tekstu piosenki. Drogi Rodzicu obejrzyj z dzieckiem jeszcze raz a nawet kilka razy filmik z piosenką


Poruszajmy się ! – Let’s move !

Tekst tej piosenki składa się z siedmiu czasowników (walk, hop, run, stop, tip toe, jump, skip). Jest to doskonały sposób aby utrwalić znane dzieciom słownictwo.

Cele:
– utrwalenie wiedzy z zakresu czasowników ruchu,

Walking Walking Hop Hop Hop Song

Tekst piosenki:

Walking/ x2, walking/ x2, hop/ x3, running/ x3, we stop/ x2

Tiptoe/ x2, tiptoe/ x2, hop/ x3, running/ x3, we stop/ x2

Jumping/ x2, jumping /x2, hop/ x3, running/ x3, we stop/ x2

Skipping/ x2, skipping/ x2, hop/ x3, running/ x3, we stop/ x2

I Wariant

Drogi Rodzicu, stań przed swoim dzieckiem i poproś, żeby wykonywało kolejne czynności z obrazków.

II Wariant
Drogi Rodzicu przygotuj kilka kart obrazujących czasowniki: WALK, RUN, HOP, JUMP, SKIP, TIP TOE. Poproś dziecko, żeby podało w języku angielskim nazwy obrazów na karcie. Następnie dziecko zamyka oczy, a Ty chowasz jedną kartę. Dziecko wypowiada w języku angielskim nazwę obrazu z ukrytej karty. W innym wariancie, można dziecko poprosić, żeby wykonało gest przedstawiający obraz z ukrytej karty.


Co jest w trawie? – What’s in the grass?

Drodzy Rodzice, dzieci mają duży potencjał akwizycji języka bez lęku przed oceną, także dlatego,
że w przygotowywaniu dla nich materiałów wykorzystuje się muzykę, której celem jest zarówno
relaksacja, jak i ich motywowanie. Małe dzieci chętnie śpiewają piosenki i dzięki rytmicznej melodii
lepiej zapamiętują słowa.
Bardzo mali uczniowie w procesie nauczania potrzebują: pochwały, nagrody i zachęty. Lekcja
języka angielskiego jest świetną okazją, by rozwijać w dzieciach pewność siebie.
Obejrzyj i zaśpiewaj z dzieckiem piosenkę.

Butterfly Song | Simple Songs for Kids | Maple Leaf Learning

Tekst utworu:
Butterfly, butterfly, ladybug.
Spider, spider, ant

Proponuje kilka zabaw w celu utrwalenia słownictwa, wybierzcie razem ten sposób zabawy, który
będzie atrakcyjny dla Twojego dziecka.
I. Wariant
Śpiewanka-rymowanka w kółku. Prowadzimy dzieci wokół pokoju w kółku prosząc, by
skandowały poniższą rymowankę. Jeśli mamy zabawkę pluszową w postaci: motyla,
biedronki, mrówki, lub pająka możemy ją wykorzystać w zabawie.
II. Wariant
Rodzicu przygotuj cztery karty z owadami. Na każdej karcie narysuj jednego owada.
Poproś dziecko, żeby podało w języku angielskim nazwy owadów. Następnie dziecko
zamyka oczy, a Ty chowasz jedną kartę. Dziecko wypowiada w języku angielskim
nazwę owada z ukrytej karty.
III. Wariant
Umieszczamy karty z rysunkami owadów lub pluszowe zabawki owadów w różnych
miejscach pokoju. Za każdym razem, kiedy wybieramy miejsce w pokoju dla przedmiotu
z symbolem owada, wypowiadamy głośno jego nazwę w języku angielskim. Po 2
umieszczeniu wszystkich przedmiotów prosimy, żeby dziecko przyniosło nam ten
przedmiot, którego nazwę wypowiemy.
IV. Wariant
Sekwencje wyrazowe. Poniżej przykład:
Ladybug – spider – ladybug – spider – LADYBUG
Ant – ant – ladybug – ant – ANT

…….Drogi Rodzicu, tutaj jest miejsce na Twoją sekwencję;….


Easter Time

Cele:
– ćwiczenia koncentracji uwagi
– poszerzanie i utrwalanie słownictwa czynnego dziecka w języku angielskim
– ćwiczenia umiejętności liczenia i przeliczania po polsku i angielsku

Tekst:
Easter egg, basket, Easter bunny
Warianty:
Wszystkie opisane w piosence „Butterfly Song”:
Poniżej przykład sekwencji:
Easter bunny – basket – Easter bunny – basket – EASTER BUNNY
Easter bunny – Easter egg – Easter egg – Easter egg – EASTER BUNNY

…..Drogi Rodzicu, tutaj jest miejsce na Twoją sekwencję wyrazową…………..

Tekst:
Hop, hop, little bunny Early Easter morning” – podskakuj mały zajączku w wielkanocny poranek
Stand, stand, little bunny Early Easter morning – stań …..
Walk, walk, little bunny Early Easter morning – idź
Run, run, little bunny Early Easter morning – biegnij

Drodzy Rodzice, stańcie przed swoim dziećmi i poproście, żeby dzieci wykonywały kolejne
czynności, a Wy zwracajcie się do nich: Hop little bunny, Stand little bunny, Walk little bunny, Run
little bunny.

Na koniec proponuję zadanie matematyczne z wykorzystaniem słownictwa z zakresu świąt
wielkanocnych. Kliknij w video poniżej i policz zajączki wielkanocne na pojawiających się kartach.
Poproście dziecko, żeby udzieliło odpowiedzi w języku angielskim, np. Six Easter bunnies.

Easter Game For Kids | How Many Bunny Rabbits?


Zabawy ruchowe

Make A Circle / Preschool Song / Super Simple Song
słowniczek:
Make a circle – zrób koło            
small – małe      
big – duże          
round – okrągłe               
up – do góry      
down – na dół   

Zapraszam do wspólnej zabawy z dzieckiem przy piosence.

Tekst:   
Time to make a circle.
Make a circle, big big big. Small small small. Big big big.
Make a circle, small small small. Hello hello hello.
Make a circle, round and round. Round and round. Round and round.
Make a circle, round and round. Hello hello hello.
Make a circle , up up up. Down down down. Up up up.

Zabawa w dialogi Hello what’s your name?

Tekst:   
Hello, hello, what’s your name?
My name is Noodle / (Cheesy) / (Jelly)
What’s your name?
My name is Blossom / (Broccoli) / (Kernel)
Nice to meet  you
Let’s be friends

Zabawa Pytanie – odpowiedź. 

 1. Drogi Rodzicu, zabawa polega na wzajemnym zadawaniu pytań. Najpierw Ty pytasz dziecko, potem dziecko Ciebie. Pytania takie jak w piosence.
 2. Do dialogu można wykorzystać pacynki i przez nie zadajemy pytania

Drogi Rodzicu, Zabawę w dialogi można powtórzyć z wykorzystaniem poniższej piosenki
What’s Your Name? Song for Kids

Drogi Rodzicu zaśpiewaj proszę razem z dzieckiem i wykonujcie gesty śpiewając.

Hello, hello, hello,
How are you?
Let’s make a circle
Good idea!
Let’s walk this way – (chodźmy w tę stronę)
Good idea! – (dobry pomysł)

Hello, hello, hello,
How are you? – (jak się masz?)
Let’s make a circle – (zróbmy koło)
Good idea!
Let’s clap our hands – (klaśnijmy w dłonie)
Good idea!


Owoce – FRUITS

Happy Sunshine Friends

Apple, orange, pineapple  jabłko, pomarańcza, cytryna
Lemon, durian, banana   cytryna, durian, banan
Mango, coconut, watermelon  mango, kokos, arbuz
Mangosteen, papaya and green apple  mango, papaja, zielone jabłko

– Happy, happy, happy fruits
– Happy, happy, happy fruits
– Happy, happy, happy fruits
– Happy, happy, happy fruits

Teraz proponuje kilka zabaw w celu utrwalenia słownictwa, wybierzcie razem ten sposób zabawy, który będzie atrakcyjny dla Twojego dziecka.

I.

Śpiewanie wspólnie z dzieckiem piosenki powtarzając słowa i gesty.

II.

Zadanie to uruchamia i ćwiczy pamięć krótkoterminową, która nazywana jest w literaturze fachowej – bramą do pamięci długoterminowej. Zapisanie poznanych wyrazów w pamięci długoterminowej stanowi sukces w nauczaniu języka obcego. Natomiast, tworzenie sekwencji poprzez wyszukiwanie ukrytego wzoru, rozwija myślenie logiczne, przez co kształtuje w dzieciach nawyki myślowe. Umiejętność dostrzegania prawidłowości jest niezbędna w procesie kształcenia i odnoszenia sukcesów w każdej dziedzinie naukowej. Z uwagi na to, że każda informacja zapisywana jest w innym miejscu mózgu i tworzone są połączenia neuronowe pomiędzy nimi, uruchamianie w nauce języka obcego różnych rodzajów inteligencji przynosi lepsze efekty w zapamiętywaniu nowych wyrazów.

Potrzeba przygotować dwie kartki papieru. Rysujemy linie poziomo i pionowo, tak by w poziomie było 5 pól, a w pionie 4 pola. W każdym polu rysujemy owoc. Przykład poniżej

Następnie wytnij kwadraty i utwórz różne 2, 3 lub 4-elementowe sekwencje na drugiej kartce.
Zadaniem dziecka jest odnalezienie wzoru sekwencji w celu podania nazwy piątego elementu. Następnie dziecko powtarza każdą sekwencje kilka razy w celu utrwalenia słownictwa.

Np. orange – coconut – orange – coconut – ORANGE
następnie: apple – watermelon – orange – apple – WATERMELON,
następnie:  watermelon – papaya – banana – watermelon – PAPAYA,
następnie pineapple – mango – papaya – apple – PINEAPPLE
Przykład poniżej

III.

Powtórz zadanie z przykładu II w trudniejszej wersji tzn. utwórz 7elementowe sekwencje wyrazowe.

IV.

W załączniku do pobrania

ZASADY GRY:
Rozłóż karteczki na stole obrazkiem do dołu.
Podczas odkrywania obrazków, należy zawsze podać ich nazwę w języku angielskim.
Ten, kto odkryje „złośliwego banana”, nazywa wszystkie odkryte wcześniej owoce.
Następnie odwracamy obrazek z bananem i dokładamy go do kart, które nie zostały jeszcze wylosowane. Gra jest kontynuowana.


Warzywa – Vegetables

Veggie Songs & FruitRhymes   https://www.youtube.com/watch?v=NqN3YWZIH4Y

Tekst:   
Lettuce, carrot, celery, radish – sałata, marchew, seler, rzodkiewka
Corn, cabbage, green pea, potatoe – kukurydza, kapusta, groszek, ziemniak

Drogi Rodzicu, poniżej proponuje kilka zabaw w celu utrwalenia słownictwa, wybierzcie razem tą propozycję zabawy, który będzie atrakcyjna dla Twojego dziecka.

I. Rodzicu, zaśpiewaj z dzieckiem piosenkę o warzywach

Wspólne śpiewanie piosenki

II.

Drogi Rodzicu,
Przygotuj warzywa, jakie masz w domu i zaproś dziecko do zabawy. Włóż do woreczka jedno warzywo i dziecko odgaduje, za pomocą dotyku, jakie warzywo jest ukryte w woreczku. Za każdym razem podaje nazwę warzywa w języku angielskim.
Chcąc utrudnić zabawę można wkładać do woreczka dwa lub więcej warzyw.

III.

Zabawa z odgadywaniem wzoru sekwencji wyrazowej. Opis znajduje się w zadaniu z owocami w punkcie II.

IV.

Rodzicu przygotuj cztery karty z warzywami. Na każdej karcie narysuj jedno warzywo. Poproś dziecko, żeby podało w języku angielskim nazwy warzyw. Następnie dziecko zamyka oczy, a Ty chowasz jedną kartę. Dziecko wypowiada w języku angielskim nazwę warzywa z ukrytej karty.

V.

Zasady gry:
Drogi Rodzicu, przygotuj cztery karty z warzywami. Na każdej karcie narysuj jedno warzywo. Poproś dziecko, żeby podało w języku angielskim nazwy warzyw. Następnie dziecko zamyka oczy, a Ty chowasz jedną kartę. Dziecko wypowiada w języku angielskim nazwę warzywa z ukrytej karty.

VI

Jeśli masz możliwość drukowania, to wydrukuj z załączonego pliku grę z wesołym ziemniaczkiem.

ZASADY GRY: Rodzicu, połóż karteczki na stole obrazkiem do dołu. Podczas odkrywania obrazków, należy zawsze podać ich nazwę w języku angielskim. Ten, kto odkryje „wesołego ziemniaczka”, nazywa wszystkie odkryte wcześniej warzywa. Następnie rodzic chowa ziemniaka, a gra jest kontynuowana.