PLAN PRACY - JĘZYK ANGIELSKI

STYCZEŃ

Temat kompleksowy: Już zima. Winter is here.

 

 1. rozpoznawanie i nazywanie ubrań potrzebnych zimą (mittens, hat, scarf, boots);
 2. rozpoznawanie zimowej pogody i jej elementów: snow, snoman, ice, cold, windy, snowflake;
 3. utrwalenie kolorów : blue, green, yellow etc.; i kształtów;
 4. rozpoznawanie i nazywanie członków rodziny (mum, dad, brother, sister, baby etc.);
 5. śpiewanie i odgrywanie piosenki ;
 6. nauka wiersza o bałwanku, próby samodzielnej recytacji;
 7. rozpoznawanie sportów zimowych – zabawy naśladowcze;
 8. próby wyrażania emocji : I love, I like, I am happy, I am sad;

 

Temat tygodniowy Słownictwo Piosenki i wiersze
 1. Winter clothes
Mittens, scarf, hat, boots
 1. Winter Mittens Song | Song Lyrics Video for Kids | Winter Songs | The Kiboomers
 2. I'm a little snowman,
  look at me.
  These are my buttons, 1 2 3.
  These are my eyes and this is my nose.
  I wear a hat. Brrr...it's cold!

I have a broom in my hand

Look how happy I’m! – chant for kids

2.      Snow Snow, snowball, snowflake, snowman, snowy

 

 1. Snowflake, snowflake, little snowflake.- Super Simple Songs
 2. 5 Little Snowmen Standing in a row - The Kiboomers
 3. Snowflakes Snowflakes | Winter Songs for Kids - The Kiboomers
 4. Winter Hokey Pokey | Winter Songs for Kids | The Kiboomers
 5. Snow Dance | Preschool Worship Song

 

3.      Family Mother, father, brother, sister, baby, home, family

This is my ….

 1. We are family
 2. baby shark family dance
 3. finger family
4.      Winter sports Skiing, ice-skating, hokey, ski jumping,  sledding,
 1. Can you ski? – Super simple songs
 2. In The Snow | kids dance songs by Minidisco

 

GRUDZIEŃ

Temat kompleksowy: Boże Narodzenie. Christmas time

 1. dzieci poznają zwyczaje i tradycje krajów anglosaskich związane ze Świętami Bożego Narodzenia;
 2. rozpoznawanie i nazywanie zabawek;
 3. rozpoznawanie i nazywanie świątecznych dekoracji oraz ich kształtów;
 4. rozpoznawanie i nazywanie ubrań Świętego Mikołaja;
 5. śpiewanie i odgrywanie piosenki;
 6. wskazywanie i nazywanie zabawek;
 7. naśladowanie odgłosów lub ruchów jakie wykonują zabawki;

 

Temat tygodniowy Słownictwo Piosenki i wiersze
1.       Toys

 

Car, doll, ball, rocket, bike, train, teddy bear, robot, present

Mystery box and presents

1.      My teddy bear – Super Simple Songs

2.      Clean Up Song | Kids Song for Tidying Up | Super Simple Songs

3.      Mystery box – zabawa sensoryczna

4.      What do you want for Christmas?

.

2.      Christmas Christmas tree, Christmas stocking, decorations, chimney

Merry Christmas and Happy New Year!

 

1.      We wish you a Merry Christmas.

2.      Jingle bells, jingle bells

3.      Christmas Tree Song || The Lights On the Christmas Tree

4.      Shapes On the Christmas Tree | The Kiboomers

 

3.      Santa Clause Santa Clause

Christmas story

Red hat, white beard, twinkle, reindeer, sleight, big tummy, magic, jingle bells

 

1.      Red hat, white beard, twinkle in his eye.
Santa is his name-o.
S-A-N-T-A x3
And Santa is his name-o

2.      He Has a Red Red Coat | Christmas Song for Kids


LISTOPAD

Temat kompleksowy:  My friends.  Shapes. Clothes. Days of the week

 1. wykonywanie prostych poleceń indywidualnie i grupowo;
 2. określanie płci: boy and girl;
 3. rozpoznawanie elementów charakterystycznych dla aktualnej pory roku;
 4. wymienianie części garderoby: jacket, umbrella, rain boots, trousers, hat;
 5. nazywanie kształtów: circle, triangle; rectangle, square, star;
 6. układanie prostych konstrukcji z figur w płaszczyźnie;
 7. nazywanie stworzonych budowli;
 8. próby wymieniania dni tygodnia w odpowiedniej kolejności;
 9. przeliczanie w zakresie 20 i więcej;
 10. próby określania I like/ I don’t like’

 

Temat tygodniowy Słownictwo Piosenki i wiersze
1.      My friends Girl, boy, teacher,

I like

clap, stamp, say, take a nap

In, out, right, left

 

1.      Let's do The Pinocchio. – Super Simple Songs

2.      Good morning teacher, let’s play, let’s jump, let’s start

3.      Walking Walking | Super Simple Songs

4.      Freeze Dance | Freeze Song | Freeze Dance for Kids | Music for Kids | The Kiboomers

2.      Shapes Circle, square, triangle 1.      Shapes song: A circle, a circle can you make a circle!

2.      Gra planoszowa: Memory shapes

3.      Zabawy z matą edukacyjną

4.      Układanie figur w płaszczyźnie

 

3.      Clothes Jacket, umbrella, rain boots, trousers, hat
Put on your…
Take of your....
1.      Put On Your Shoes | Clothing Song for Kids

 1. Let's Get Dressed Song | Clothes Song for Kids | The Kiboomers
 2. [Weather] It's raining. What color is it? - Easy Dialogue - English video for Kids
4.      Days of the week Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday 1.      Days of the Week Song

2.      7 Days of the Week

 


PAŹDZIERNIK

Temat kompleksowy:  Rośliny/ Plants.  Pogoda/ Weather. Ubrania/ Clothes. Halloween

 1. Utrwalenie wszystkich poznanych kolorów;
 2. rozpoznawanie roślin: appel, pumpkin, plum, carrot, pear, acorn, leaves, tree;
 3. nazywanie emocji: happy, sad, angry, grumpy, sleepy;
 4. rozróżnianie pogody: rainy, windy, sunny, coludy, foggy, clod, hot;
 5. rozpoznawanie elementów charakterystycznych dla aktualnej pory roku;
 6. wymienianie części garderoby: jacket, umbrella, rain boots, trousers, hat;
 7. dopasowywanie ubrań do pogody jesiennej;
 8. nazywanie kształtów: circle, triangle;
 9. zapoznanie w świętem Halloween jako tradycją w kulturze Wielkiej Brytanii;
Temat tygodniowy Słownictwo Piosenki i wiersze
1.      Plants Apple, pumpkin, plum, carrot, pear, acorn, leaf, tree

Happy, sad, smile, sleepy

One, two, three, four, five

Smiling, pouting, yawning, crying, laughing.

1.      Five Little Pumpkins | Pumpkin Song | Super Simple Songs

2.      Go Away! | Super Simple Songs

3.      Five Apples In The Apple Tree

 

2.      Weather What's the weather?

Rainy, windy, sunny, foggy, cloudy, cold

Kite, Jump in the puddles, Let's go swimming, Catch a snowflake

 1. What's The Weather Like Today | The Kiboomers
 2. Can Sing a Rainbow | The Kiboomers
 3. Rain Rain Go Away | Super Simple Songs
3. Autumn clothes Jacket, umbrella, rain boots, trousers, hat
Put on your…
Take of your....
 1. Put On Your Shoes | Clothing Song for Kids
 2. Let's Get Dressed Song | Clothes Song for Kids | The Kiboomers
 3. [Weather] It's raining. What color is it? - Easy Dialogue - English video for Kids
4.      Halloween Ghost, Pirate, Cowboy, Princess,

Trick or Treat, Spider, Go away!

 1. Baby shark boo boo boo
 2. Go away, spooky goblin, go away. Go away!
 3. The Skeleton Dance

 


WRZESIEŃ

Temat kompleksowy: Powitania i pożegnania/ Greetings. Części ciała/ Body parts. Jesień/ Autumn

 1. witanie się i żegnanie z maskotką, podawanie swojego imienia, wieku i ulubionego koloru;
 2. śpiewanie i odgrywanie piosenek;
 3. reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, ruch;
 4. rozpoznanie przedmiotów na obrazkach: toys, body parts, colours, school objects;
 5. reagowanie na polecenia złożone: sit down and touch your nose;
 6. uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczeniach TPR;
 7. przeliczanie do 10 i więcej;
 8. rozróżnianie pojęć: big and small, up and down, clean and dirty;
 9. rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych;
 10. rozpoznawanie i wskazywanie poszczególnych części ciała;
 11. rozpoznawanie czynności higienicznych: wash, brush, shower;
 12. rozpoznawanie elementów charakterystycznych dla aktualnej pory roku;
 13. rozpoznawanie owoców jesiennych;
Temat tygodniowy Słownictwo Piosenki i wiersze
1.      Back to preschool Hello. What’s your name? I am ….

Good morning.

Bye, bye

How are you today? Good, great, wonderful

1,2,3 look at me!

Help me please. Thank you!

Very good! Great! Good job!

What a great day!

Make a circle and take your hands.

Clap your hands, Stomp your feet, Jump, Turn around.

Sit down/ Stand up.

Eye, nose, ear. Smile!

Open and close your eyes,  nod your head.

Teddy bear, doll, car, blocks, dog and cat

1.      Hello, hello – can you clap your hands

2.      Walking Walking Hop Hop Hop Song

3.      After A While, Crocodile | Super Simple Songs

4.      Make A Circle

5.      Clap Your Hands

6.      Clean Up Song

7.      Open Shut Them - Super Simple Songs

8.      Open Shut Them #2 | Kids Songs | Super Simple Songs

9.      This Is The Way We Go To School | The Kiboomers

10.  Opposites | PINKFONG Songs for Children

11.  Hello! | Super Simple Songs

2.      Body parts Head, nose, eye, ear, finger, arm, chin, shoulders, tummy, back, leg, knee, foot, toes.

Touch, nod, clap, stomp, rub, wave.

Time to sleep, close your eyes.

Blow a Kiss.

Wash your hands, brush your teeth, brush your hair, shower your body.

Dirty and clean.

1.      One Little Finger | Super Simple Songs

2.      Head, shoulders, knees, and toes

3.      The Hokey Pokey song

4.      Wash your hands song

5.      The Pinocchio | Nursery Rhymes | Super Simple Songs

6.      Rock Scissors Paper #1 | Finger Play Song | Super Simple Songs

 

3.      Autumn Pumpkin, apple, pear, plum.

Smiling, pouting, yawning, crying, laughing.

Orange, yellow, red, brown.

 

 

1.      Five little pumpkins

2.      Go Away! | Super Simple Songs

3.      In the red, ted town

Was a red, red house.

In the red, red house.

Was a red, red bed.

In the red, red bed.

Was a red, red cat.

And that is that!