PLAN PRACY - JĘZYK ANGIELSKI

STYCZEŃ

Temat kompleksowy: Już zima. Winter is here

 

 1. rozpoznawanie i nazywanie ubrań potrzebnych zimą (mittens, hat, scarf, boots);
 2. rozpoznawanie zimowej pogody i jej elementów: snow, snoman, ice, cold, windy, snowflake;
 3. utrwalenie kolorów : blue, green, yellow etc.;
 4. reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznanie na obrazkach
 5. uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczeniach TPR
 6. rozpoznawanie i nazywanie członków rodziny (mum, dad, brother, sister, baby etc.)

 

Temat tygodniowy Słownictwo Piosenki i wiersze
 1. Winter clothes
Mittens, scarf, hat, boots
 1. Winter Mittens Song | Song Lyrics Video for Kids | Winter Songs | The Kiboomers

 

2.      Snow Snow, snowball, snowflake, snowman, snowy

 

 1. Snowflake, snowflake, little snowflake.- Super Simple Songs
 2. 5 Little Snowmen Standing in a row - The Kiboomers
3.      Family Mother, father, brother, sister, baby, home, family

This is my ….

 1. We are family
 2. baby shark family dance
 3. finger family

GRUDZIEŃ

Temat kompleksowy: Boże Narodzenie. Christmas time

 1. dzieci poznają zwyczaje i tradycje krajów anglosaskich związane ze Świętami Bożego Narodzenia;
 2. rozpoznawanie i nazywanie zabawek;
 3. rozpoznawanie i nazywanie świątecznych dekoracji oraz ich kształtów;
 4. rozpoznawanie i nazywanie ubrań Świętego Mikołaja;
 5. śpiewanie i odgrywanie piosenki;

 

Temat tygodniowy Słownictwo Piosenki i wiersze
1.       Toys

 

Car, doll, ball, rocket, bike, train, teddy bear, robot, present

Mystery box and presents

1.      My teddy bear – Super Simple Songs

2.      Clean Up Song | Kids Song for Tidying Up | Super Simple Songs

3.      Mystery box – zabawa sensoryczna

4.      What do you want for Christmas?

.

2.      Christmas Christmas tree, Christmas stocking, decorations, chimney

Merry Christmas and Happy New Year!

 

1.      We wish you a Merry Christmas.

2.      Jingle bells, jingle bells

3.      Christmas Tree Song || The Lights On the Christmas Tree

4.      Shapes On the Christmas Tree | The Kiboomers

 

3.      Santa Clause Santa Clause

Christmas story

Red hat, white beard, twinkle, reindeer, sleight, big tummy, magic, jingle bells

 

1.      Red hat, white beard, twinkle in his eye.
Santa is his name-o.
S-A-N-T-A x3
And Santa is his name-o

2.      He Has a Red Red Coat | Christmas Song for Kids


LISTOPAD

Temat kompleksowy:  Shapes/ Figury.   Clothes/ Ubrania. Toys/ZabawkiToys/Zabawki

 1. wymienienie kolorów jesieni: red, yellow, orange, brown, black, green, blue;
 2. rozróżnianie pojęć: big and small; fast and slow;
 3. rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych ;
 4. rozpoznawanie i nazywanie kształtów (koło, kwadrat, trójkąt);
 5. układanie prostych konstrukcji z figur w płaszczyźnie;
 6. rozpoznawanie i nazywanie ubrań potrzebnych jesienią;
 7. przeliczanie w zakresie 10;
 8. wskazywanie i nazywanie zabawek;
 9. naśladowanie odgłosów lub ruchów jakie wykonują zabawki;
 10. próby określania I like/ I don’t like’

 

Temat tygodniowy Słownictwo Piosenki i wiersze
1.    Shapes Circle, square, triangle 1.      Shapes song: A circle, a circle can you make a circle!

2.      Gra planoszowa: Memory shapes

3.      Zabawy z matą edukacyjną

 

2.      Clothes Jacket, umbrella, rain boots, trousers, hat
Put on your…
Take of your....
1.      Put On Your Shoes | Clothing Song for Kids

2.      Let's Get Dressed Song | Clothes Song for Kids | The Kiboomers

3.      [Weather] It's raining. What color is it? - Easy Dialogue - English video for Kids

4.     Toys

 

Car, doll, ball, rocket, bike, train, teddy bear, robot, present 1.      My teddy bear – Super Simple Songs

2.      Clean Up Song | Kids Song for Tidying Up | Super Simple Songs

.


PAŹDZIERNIK

Temat kompleksowy:  Jesienne kolory i rośliny/ Autume coloures  and plants. Pogoda/ Weather. 

 1. witanie się i żegnanie z maskotką, zapoznanie się z imionami postaci, podawanie swojego imienia;
 2. stosowanie powitania- hello, good morning, how are you?;
 3. reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, ruch;
 4. wymienienie kolorów jesieni: red, yellow, orange, brown, black;
 5. rozpoznawanie roślin: appel, pumpkin, plum, carrot, pear, acorn, leaves, tree;
 6. nazywanie emocji: happy, sad, angry, grumpy, sleepy;
 7. rozróżnianie pogody: rainy, windy, sunny, coludy, foggy
 8. rozpoznawanie elementów charakterystycznych dla aktualnej pory roku;
Temat tygodniowy Słownictwo Piosenki i wiersze
1.      Colours

 

Red, yellow, orange, blue and green

Rainbow on the sky

Red apple, yellow Sun, orange pumpkin and carrot, green leaf, blue sky.

Let’s play in the park

 

 1. Orange, Yellow, Red and Brown - Seasons Songs for Kid
 2. Red Yellow Green Blue
 3. I See Something Blue | Colors Song for Children
2.      Plants Apple, pumpkin, plum, carrot, pear, acorn, leaf, tree

Happy, sad, smile, sleepy

One, two, three, four, five

Smiling, pouting, yawning, crying, laughing.

 

 

1.      Five Little Pumpkins | Pumpkin Song | Super Simple Songs

2.      Go Away! | Super Simple Songs

3.      Five Apples In The Apple Tree

4.      In the red, ted town

Was a red, red house.

In the red, red house.

Was a red, red bed.

In the red, red bed.

Was a red, red cat.

And that is that!

3.      Weather What's the weather?

Rainy, windy, sunny, foggy, cloudy, cold

Kite, Jump in the puddles, Let's go swimming, Catch a snowflake

 1. What's The Weather Like Today | The Kiboomers
 2. Can Sing a Rainbow | The Kiboomers
 3. Rain Rain Go Away | Super Simple Songs

WRZESIEŃ

Temat kompleksowy: Powitania i pożegnania/ Greetings. Części ciała/ Body parts

 1. witanie się i żegnanie z maskotką, zapoznanie się z imionami postaci, podawanie swojego imienia;;
 2. stosowanie powitania- hello, good morning, how are you?;
 3. śpiewanie i odgrywanie piosenk;
 4. reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, ruch;
 5. rozpoznanie zabawek na obrazkach: ball, doll, blocks, car, teddy, dog, cat, mouse;
 6. reagowanie na polecenia: turn around, clap, stomp;
 7. uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczeniach TPR;
 8. przeliczanie do 5;
 9. rozróżnianie pojęć: big and small, fast and slow, loud and quiet;
 10. rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych ;
 11. rozpoznawanie i wskazywanie poszczególnych części ciała;
 12. rozpoznawanie czynności higienicznych: wash, brush, shower.
Temat tygodniowy Słownictwo Piosenki i wiersze
1.      Hello

 

Hello. What’s your name? I am ….

Good morning.

Bye, bye

How are you today? Good, great, wonderful

1,2,3 look at me!

Help me please. Thank you!

Very good! Great! Good job!

What a great day!

1.      Hello, hello – can you clap your hands

2.      Walking Walking Hop Hop Hop Song

3.      After A While, Crocodile | Super Simple Songs

 

 

2.      Let’s play Make a circle and take your hands.

Clap your hands, Stomp your feet, Jump, Turn around.

Sit down/ Stand up.

Eye, nose, ear. Smile!

Open and close your eyes,  nod your head.

Teddy bear, doll, car, blocks, dog and cat

1.      Make A Circle

2.      Clap Your Hands

3.      Clean Up Song

4.      Open Shut Them - Super Simple Songs

5.      My Teddy Bear | Super Simple Songs

 

3.      Body parts Head, nose, eye, ear, finger, arm, chin, shoulders, tummy, back, leg, knee, foot, toes.

Touch, nod, clap, stomp, rub, wave.

Time to sleep, close your eyes.

Blow a Kiss.

Wash your hands, brush your teeth, brush your hair, shower your body.

Dirty and clean.

1.      One Little Finger | Super Simple Songs

2.      Head, shoulders, knees, and toes

3.      The Hokey Pokey song

4.      Wash your hands song