PLAN PRACY - JĘZYK ANGIELSKI

STYCZEŃ

Temat kompleksowy: Już zima. Winter is here

 1. rozpoznawanie zimowej pogody i jej elementów: snow, snoman, ice, cold, windy, snowflake;
 2. wskazywanie ubrań potrzebnych zimą: hat, scarf, mittens;
 3. utrwalenie kolorów : blue, green, yellow etc.;
 4. śpiewanie piosenek indywidualnie i grupowo;
 5. rozpoznawanie i nazywanie członków rodziny (mum, dad, sister, brother, baby etc.);

 

Temat tygodniowy Słownictwo Piosenki i wiersze
1.      Snow Snow, snowball, snowflake, snowman, snowy

 

 1. Snowflake, snowflake, little snowflake.- Super Simple Songs
 2. 5 Little Snowmen Standing in a row - The Kiboomers
 3. Winter Mittens Song | Song Lyrics Video for Kids | Winter Songs | The Kiboomers

 

2.      Family Mother, father, brother, sister, baby, home, family

This is my ….

 1. Baby shark family dance
 2. Finger family song

 


GRUDZIEŃ

Temat kompleksowy: Boże Narodzenie. Christmas time

 1. dzieci poznają zwyczaje i tradycje krajów anglosaskich związane ze Świętami Bożego Narodzenia;
 2. rozpoznawanie i nazywanie zabawek;
 3. rozpoznawanie i nazywanie świątecznych dekoracji oraz ich kształtów;
 4. rozpoznawanie i nazywanie ubrań Świętego Mikołaja;
 5. śpiewanie i odgrywanie piosenki;

 

Temat tygodniowy Słownictwo Piosenki i wiersze - tytuły
1.     Toys

 

Car, doll, ball, rocket, bike, train, teddy bear, robot, present 1.      My teddy bear – Super Simple Songs

2.      Clean Up Song | Kids Song for Tidying Up | Super Simple Songs

3.      Mystery box – zabawa sensoryczna

.

2.      Christmas Christmas tree, Christmas stocking, decorations, chimney

Merry Christmas and Happy New Year!

 

1.      What do you want for Christmas?

2.      We wish you a Merry Christmas.

3.      Jingle bells, jingle bells

 


LISTOPAD

 

Temat kompleksowy: Figury/ Shaoes. Autumn clothes/ Ubrania

 

 1. rozróżnianie pojęć: big and small; fast and slow;
 2. wymienianie kolorów : red, yellow, orange blue and green;
 3. rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych ;
 4. rozpoznawanie i nazywanie kształtów (koło, kwadrat, trójkąt);
 5. układanie prostych konstrukcji z figur w płaszczyźnie;
 6. rozpoznawanie i nazywanie ubrań potrzebnych jesienią;
 7. reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznanie na obrazkach;
 8. doskonalenie przeliczania do 5;

 

Temat tygodniowy Słownictwo Piosenki i wiersze - tytuły
1.      Shapes Circle, square, triangle 1.      Shapes song: A circle, a circle can you make a circle!

2.      Gra planoszowa: Memory shapes

3.      Zabawy z matą edukacyjną

 

2.      Autumn clothes Jacket, umbrella, rain boots, trousers, hat
Put on your…
Take of your....
 1. Put On Your Shoes | Clothing Song for Kids
 2. Let's Get Dressed Song | Clothes Song for Kids | The Kiboomers

PAŹDZIERNIK

Temat kompleksowy: Części ciała/ Body parts. Kolory/Colours

 1. witanie się i żegnanie z maskotką – hello, what’s your name?, bye bye, good morning;
 2. śpiewanie i odgrywanie piosenek;
 3. reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, ruch;
 4. rozróżnianie pojęć: big and small; fast and slow;
 5. wymienianie kolorów : red, yellow, orange blue and green;
 6. rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych ;
 7. rozpoznawanie i wskazywanie poszczególnych części ciała;
 8. próby przeliczania do 5;
Temat tygodniowy Słownictwo Piosenki i wiersze - tytuły
1.      Body parts

 

Head, nose, eye, ear, finger, arm, chin, shoulders, tummy, back, leg, knee, foot, toes.

Touch, nod, clap, stomp, rub, wave.

Time to sleep, close your eyes.

Blow a Kiss.

 

1.      One Little Finger | Super Simple Songs

2.      Head, shoulders, knees, and toes

3.      The Hokey Pokey song

 

2.      Colours

 

Red, yellow, orange, blue and green

Rainbow on the sky

Red apple, yellow Sun, orange pumpkin and carrot, green leaf, blue sky.

Let’s play in the park

 

 1. Orange, Yellow, Red and Brown - Seasons Songs for Kid
 2. Five Apples In The Apple Tree
 3. Red Yellow Green Blue

 


WRZESIEŃ

Temat kompleksowy: Powitania i pożegnania. Greetings

 1. witanie się i żegnanie z maskotką – hello, what’s your name?, bye bye, good morning;
 2. podawanie swojego imienia – I am…’
 3. śpiewanie i odgrywanie piosenek;
 4. reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, ruch;
 5. rozpoznanie zabawek na obrazkach – doll, blocks, car;
 6. reagowanie na polecenia – sit down, stand up, jump;
 7. uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczeniach TPR;
 8. rozróżnianie pojęć: big and small;
 9. rozpoznawanie i wskazywanie poszczególnych części ciała- nose, eye, ear;
Temat tygodniowy Słownictwo Piosenki i wiersze - tytuły
1.      Hello

 

Hello. Good morning.

What’s your name? I am ….

Bye, bye.

How are you today? Good, not good, OK, Thank you.

Look at me,  please

Very good!

Sit down, stand up, jump.

1.      Hello, hello – can you clap your hands

2.      Walking Walking Hop Hop Hop Song

3.      After A While, Crocodile | Super Simple Songs

 

 

2.      Let’s play Make a circle and take your hands.

Clap your hands, Stomp your feet, Jump, Turn around.

Sit down/ Stand up.

Eye, nose, ear. Smile!

Open and close your eyes,  nod your head.

Teddy bear, doll, car, blocks, dog and cat

1.      Make A Circle

2.      Clap Your Hands

3.      Clean Up Song